profil

Strefa Klimatów

poleca 83% 1001 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Strefa klimatów równikowych. Rozciąga się wzdłuż równika. Średnia roczna temperatura powietrza przekracza tam 20°C. Jedynie w górach spada poniżej tej wartości. Średnia roczna amplituda temperatury powietrza w tej strefie jest najniższa na kuli ziemskiej i nie przekracza 5°C. Suma opadów w ciągu roku jest bardzo wysoka. Miejscami wynosi więcej niż 2000 mm. Im dalej od równika, tym wyraźniej zaznacza się jedna pora deszczowa i jedna sucha.

Strefa klimatów zwrotnikowych. Jest skrajnie zróżnicowana. W jej obrębie znajdują się miejscowości, w których przez całe lata nie padał deszcz. Tymczasem w Azji Południowo-Wschodniej, na podobnych szerokościach geograficznych, występuje klimat monsunowy. Roczna suma opadów przekraczam tam 2000 mm. Średnia roczna temperatura powietrza zarówno w suchej, jak i monsunowej odmianie klimatu jest wyższa niż 20°C. obie odmiany różnią się natomiast wartością średniej rocznej amplitudy powietrza. W klimacie zwrotnikowym suchym są one znacznie wyższe i przekraczają 15°C. w klimacie monsunowym mają wartość niższą niż 10°C.

Strefa klimatów podzwrotnikowych. Wyróżnia się kilka odmian klimatycznych. Spośród nich najbardziej sprzyjającym dla człowieka jest klimat Śródziemnomorski. Charakteryzuje się on średnią roczną temperaturą powietrza o wartości kilkunastu stopni Celsjusza. Latem wartość średniej miesięcznej temperatury przekracza tam 20°C. Opady występują głównie zimą, natomiast lato jest przeważnie suche i słoneczne. Z kolei w monsunowej odmianie klimatu podzwrotnikowego, na obszarze Azji ma miejsce sytuacja odwrotna. Obfite opady deszczu występują właśnie w miesiącach letnich.

Strefa klimatów umiarkowanych. Charakteryzuje się chłodną zimą i ciepłym latem. Wartość dobowej i średniej rocznej amplitudy temperatury powietrza jest wyższa w kontynentalnej odmianie tego klimatu. Roczne sumy opadów wahają się od powyżej 600 mm w klimacie morskim do poniżej 200 mm w skrajnie kontynentalnym. Ponadto w typie morskim opady są całoroczne, natomiast w odmianie kontynentalnej największa ich ilość przypada na lato. Ta strefa charakteryzuje się występowaniem czterech pór roku: wiosny, lata, jesieni oraz zimy.

Strefa klimatów okołobiegunowych. Charakteryzuje się długimi i mroźnymi zimami. W odmianie kontynentalnej występują najniższe na Ziemi temperatury powietrza. Właśnie na płaskowyżu Antarktydy odnotowano ich najniższą wartość (-89,6°C). Ponadto w niektórych rejonach strefy klimatów okołobiegunowych obserwuje się bardzo wysokie średnie amplitudy temperatury powietrza (ponad 50°C). W strefie tej występują też niewielkie opady, główni w postaci śniegu.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty