profil

Powstanie państwa Izrael.

drukuj
poleca 84% 180 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wojna izraelko arabska. Plan budowy państwa Żydów w Palestynie przedstawił Herzl dowódca syjonizmu. Artur Balfour ogłosił deklaracje narodu brytyjskiego w 1917 r o utworzeniu państwa zydow Palestynie. Po I wojnie swiatowej nastapila imigracja zydow do Palestyny narodzilo to konflikty izraelsko żydowskie po II wojnie imigracja rozrszerzyla się i rzad brytyjski zgłosił sprawe do ONZ w 1947 ONZ ogłosiło podzial kraju na dwie czesci arabska i zydowska ale kiedy Izrael ogłosił niepodległość w 48r. wywołało to konflikt i atak oddziałów arabskich. Dzialania wojenne trwaly do 49r. podpisano rozejm egipsko izraelski, Izrael powiększył swoje terytorium, Egipt dostal strefe gazy a Jordania czesc Palestyny i Jerozolimy. Kryzys sueski 1956 Po ogłoszenie nacjonalizacji kanalu sueskiego przez prezydenta Egiptu masera oddzialy brytyjskie i francuskie oraz izraelskie podjely interwencje w tym rejonie. Po zadania ONZ, ZSRR, i USA oddziały bryt. I Fran. Wycofaly się a oddzialy izraelskie wycofaly się do lini rozejmowej z 1949r. skutkiem wojny był wzrost znaczenia Egiptu Wojna 6 dniowa (5-10 czerwca 1967) Pomimo iż wojne przygotowal Egipt to oddzialy izraelskie zaatakowaly go ( uderzyly na lotnisko w Egipcie pozbawiając go sil powietrznych) była to wojna blyskawiczna w czasie ktorej w ciagu trzech dni armia izraelska zajela: Zach. Brzeg jordani, wzgórza wola w Syrii, czesc Jerozolimy, Izrael powiększył swoje terytorium Wojna Jan ki poru 1973 egipt i Syria nie pogodzily się z utarata terytorow i przyjmując taktyke wojsk żydowskich z poprzedniej wojny zaatakowaly Egipt przy użyciu lotnictwa. Wydarzenie to mialo miejsce w święto pojednania Jan kipurr0o kiedy większość żołnierzy żydowskich przebywala w domach. Wojska egipskie uderzyly na Synaj a syrejczy na wzgorza Golon. Konflikt zakończył się zwycięstwem zydow, zawieszono bron 1973r. a skutkiem wojny było ogłoszenie przez arabskich producentow ropy naftowej, ze względu na ograniczenia w wydobyciu. Wywołało to siwtowy kryzys energetyczny. 1978 r camp dond prezydent Egiptu i premier USA podpisali trakty na mocy których miala być wprowadzona polityka pokojowa na bliskim wschodze. Traktaty staly się podstawa podpisaniego w wasznktonie w 1979 egipsko izraelskiego układu pkojwego, panstwa wyrzekly ise przemocy. Agresja izraelska na Liban Liban popierał kraje arabskie i gościł na swym terytorium uchodźców palestyńskich. Wraz z nimi byli działacze OWP(organizacja wyzwolenia palestyny) z Arafatem an czele którzy prowadzili przeciwko Izraelowi działania zbrojne. W 1978 Armia Izraelska wkroczyła do Libanu i zajęła go aż po Bejrut. Po 3 latach wojska izraelskie wycofały się. Intifady(powstania) na okupowanych przez Żydów terytoriach Zach. Brzegu jordanu oraz strefy gazy rozpoczęło się powstanie palestyńskie, czyli intifady. Atakowano żołnierzy izraelskich kamieniami. Powstanmie to skłoniło Izrael do rokowań z Afganistanem które w 1988r programował tworzenie państwa palestyńskiego. 1948r delegaci Holandii, Belgii i Luksemburgu podpisali w Brukseli układ wojskowy i gospodarczy z Francją i wielka bry. Traktat powołał unię zachodnią. Cele: wspólna wymiana handlowa i kulturalna. 1949r koło Waszyngtonu podpisano traktat waszyngtoński, którego sygnatariuszami było 12 państw (Fran. Wil. Bryt., hol., luks., dania, Islandia, nore., Włochy, port., kanada i usa) Na mocy tego traktatu powstało NATO (organizacja paktu północnoatlantyckiego) cel: ujemność jego członków zasadą Karty Narodów Zjednoczonych (Bruksela) 1949- Rada europy inicjatorami integracji europejskiej, Monnet, Adewoer, Alcide de Gasperi, Schuman. Była to instytucja koordynująca współpracę jednoczących się państw. Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC2) i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD3) 16 kwietnia 1948 roku, szesnaście państw europejskich podpisało Konwencje powołującą do życia Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej. Organizacja obejmowała swym zasięgiem również zachodnie strefy okupacyjne Niemiec, co spowodowało, że wraz z powstaniem RFN w 1949 roku republika weszła w skład OEEC. W 1959 roku osiemnastym członkiem Organizacji została Hiszpania. OEEC miała za zadanie stworzyć struktury organizacyjne dla Planu Marshalla. 14 grudnia 1960 roku, na podstawie Konwencji Paryskiej OEEC zostało przekształcone w Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Pierwotnymi członkami OECD było dwadzieścia państw, już nie tylko europejskich. Do osiemnastu państw członkowskich byłej OEEC dołączyły Stany Zjednoczone i Kanada. Obecnie organizacja liczy 28 członków wraz z Polską, Węgrami (1996) i Republiką Czech (1995). Głównymi celami OECD jest osiąganie możliwie największego wzrostu gospodarczego w państwach członkowskich, wyrównywanie standardu życia oraz zwiększanie zatrudnienia i rozwijanie stosunków gospodarczych z innymi krajami.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy