profil

Znaczenie postawy Witolda dla dziejów unii polsko-litewskiej.

poleca 85% 140 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Witold, stryjeczny brat Władysława Jagiełły urodził się około 1350r. zmarł 27 października 1430r. w Trokach. Wielki przeciwnik unii, jak również wcześniejszych dążeń Jagiełły do tronu Litwy, które jednak przegrał. Stanął na czele opozycji kiedy na Litwie toczyła się wojna domowa, którą zakończyło podpisanie ugody w Ostrowie. Na jej mocy Witold miał rządzić Wielkim Księstwem Litewskim jako namiestnik Jagiełły. Nie zaspokoiło to rozbudzonych ambicji księcia, który zaczął dążyć do zerwania postanowień unii w Krewie (1385r.). Zarwał on sojusz z krzyżakami oddając w ich władanie Żmudź w 1398r. Uwikłał się również w konflikt z plemionami mongolskimi. Uważał, że dzięki podbojom uda mi się uniezależnić Litwę od wpływów Polski. Witold poniósł jednak dotkliwą klęskę przegrywając z mongołami w bitwie nad rzeką Worsklą, co tym samym położyło kres na urzeczywistnienie marzenia o niezależności Litwy.
W wyniku kolejnych umów pomiędzy Polską a Litwą (unie wileńsko-radomska-1401r. i w Horodle 1413r.) Witold otrzymał tytuł Wielkiego Księcia Litewskiego. Dziedziczność władzy przypadła jednak Jagielle, który został Największym Księciem Litewskim.
Z punktu widzenia Polski i Polaków, Witold pokazał się jako człowiek nie dbający tak naprawdę o sprawy własnego kraju, ale tylko o własne interesy, chcący zagranąć dla siebie władzę na Litwie. Wydaje mi się, że również wzbudził tym samym niechęć Polaków do Litwinów. Litwa uważana wtedy za kraj barbarzyński, pogański nie potrafiący zmienić się, przystosować do nowego porządku. Być może wynikało to z błędnego odczytania zamysłu unii w Krewie, która zakładała związek państw na tych samych, równych prawach. Jedyny pozytywny aspekt w działaniu Witolda do wiara i walza w słuszność swoich idei, niezlomność w dążeniu do celu. Pokazało to Polakom, że Litwini potrafią walczyć o swoje przekonania.
Patrząc na tę sprawę z punktu widzenia Litwy nie dziwę się działaniu Witolda. Nie chciał dopuścić do uzależnienia Litwy od Polski lub tym bardziej wcielenia jej do Polski. Unia mogła doprowadzić do zniknięcia Litwy z map Europy, utracenia odrębności kulturowej Litwinów. Jednak sposoby, którymi Witold dążył do zerwania postanowień unii powodowały niechęć na terenie Litwy do Polaków, ale również niosły, ze sobą niebezpieczeństwo ze strony krzyżaków, podbicia i wcielenia tych terenów do ziem krzyżackich.
Uważam, że w końcu Witold zrozumiał, iż unia w Krewie nie oznaczała końca niezależnej Litwy, co w przyszłości będzie procentować m.in. powiększeniem granic połączonego Królestwa Polskiego I Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Mam nadzieje, że się przyda :)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty