profil

Muzyka w Filmie i teatrze.

poleca 84% 2309 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Muzyka to bardzo ważna dziedzina życia. Każdy z nas ma swój ulubiony gatunek muzyczny, zespół czy piosenkę. Na każdego działa ona inaczej, jedni słuchając muzyki lubią się zrelaksowac, innych pobudza, zasmuca czy rozwesela. Ja w mojej pracy zajmę się konkretnym gatunkiem muzyki, a mianowicie muzyką w filmie i teatrze.

Muzyka filmowa to odmiana muzyki poważnej oraz innych gatunków muzyki, komponowana specjalnie na potrzeby dzieła filmowego, dla jego ilustracji.
Muzyka filmowa może być ilustracją lub warstwą dopełniającą, charakteryzującą postaci, nastrój, przeżycia psychiczne bohaterów. Po raz pierwszy o muzyce filmowej można było mówić w erze kina niemego, ale od tamtych czasów muzyka filmowa przeszła znaczną ewolucję.
W czasach filmu niemego ilustracja muzyczna obrazu była wykonywana na żywo, w czasie seansu. Zazwyczaj były to utwory odgrywane na pianinie lub przez kameralne zespoły, następnie przez orkiestry i duże orkiestry symfoniczne. Zasadnicza różnica pomiędzy muzyką filmową ówczesną a dzisiejszą jest taka, że dziś pisze się ją specjalnie na potrzeby danego filmu. Wówczas natomiast najczęściej wykorzystywano utwory już istniejące, choć oczywiście dobierano je odpowiednio do dramaturgii filmu. Dopiero w późniejszym etapie rozwoju kinematografii, muzykę do filmów pisano na specjalne zamówienia, a zajmowali się tym najczęściej kompozytorzy klasyczni, np.: Sergiusz Prokofiew, Dymitr Szostakowicz, Aaron Copland.
Współczesna muzyka filmowa to w większości odmiana muzyki współczesnej oraz muzyki z epoki klasycznej i epoki romantycznej, główny nurt dzisiejszej muzyki filmowej opiera się na trendach powstałych na przełomie XIX i XX wieku w Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
We współczesnej muzyce filmowej dąży się do jak najściślejszego oddania świata przedstawianego w filmie, stąd wiele zapożyczeń i stylizacji, zgodnych z opowiadaną historią, z jej miejscem i czasem.

Muzyka odgrywa również ogromną rolę w teatrze. Wzbogaca słowo, podkreśla
poetycka zadumę. Będąc tłem słuchowym widowiska, wiąże się z akcją i razem z nią
wzbudza zainteresowanie ukazanymi postaciami, wydarzeniami. Angażuje całą
osobowość widza w przeżywanie treści i odczuwanie efektów wizualno –
artystycznych, co decyduje o prawidłowej i pełnej percepcji teatru, wzbogaca odczucia
artystyczne i estetyczne.

Dawniej dużą rolę odgrywała opera która też wymagała stosownych zmian. Skutecznym reformatorem okazał się poeta włoski Pietro Metastasio, który działał w Wiedniu. Kładł on wielki nacisk na synchronizację dramaturgii dzieła z jego elementami muzycznymi. Zrezygnował z zasady trzech jedności i posługiwał się sprawdzonymi schematami fabuły.
Muzykę do oper Metastasia pisał Johann Adolf Hasse, nadworny kompozytor teatru w Dreźnie. W tamtejszej Operze Saskiej wystawiono z powodzeniem 13 dzieł tych autorów. Wiele z nich przełożono też na język polski i wystawiono w Warszawie. Opera seria wystawiana była niezależnie od miejsca spektaklu wyłącznie w języku włoskim.
Muzyka pełni w widowisku teatralnym rolę równie ważną, jak pozostałe elementy służące budowaniu nastroju i prezentowaniu znaczeń – scenografia, kostiumy, światło, gra aktorska. Dlatego wybór muzyki jest istotnym momentem tworzenia spektaklu i nie powinien być przypadkowy. Wszystko, co odbiorca widowiska widzi i słyszy, ma znaczenie dla sposobu, w jaki odbierze dzieło teatralne.

Efekty dźwiękowe są niezawodnym środkiem wpływania na widzów, należy jednak zachować umiar w ich eksploatowaniu – widz zmuszony do słuchania muzyki przez cały czas trwania spektaklu przestanie na nią zwracać uwagę. Należy wybrać momenty, w których pojawi się dźwięk – wtedy nie zostanie on niezauważony, a w kontraście do momentów ciszy zaistnieje jako istotny, znaczeniotwórczy i zaplanowany w strukturze widowiska element.

Muzyka jest bardzo ważna w teatrze o czym może świadczyc ilość teatrów muzycznych są to m. in..Teatr muzyczny w Gdyni, Gliwicki Teatr muzyczny Teatr muzyczny w Lublinie i Poznaniu czy Warszawie.Chciałabym poprosić aby nikt nie oddawał tej pracy 19.05.2010 ponieważ napisałam ją przede wszystkim na własny użytek i oddaje ją panu od muzyki własnie w czwartek i nie chciałabym aby ktoś z mojej klasy bądż szkoly również to zrobil ;))

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Przeczytaj podobne teksty

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata