profil

Najważniejsze daty z historii Polski

drukuj
poleca 80% 857 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Najważniejsze daty historyczne Polski

Średniowiecze:
966 chrzest Mieszka I (chrzest Polski)
992 śmierć Mieszka I
1000 zjazd w Gnieźnie
1025 koronacja i śmierć Bolesława Chrobrego, koronacja Mieszka II
1031 wystąpienie Bezpryma, wojna domowa, wygnanie Mieszka II
1138 śmierć Bolesława Krzywoustego, podział Polski na dzielnice, senior Władysław II
1226 porozumienie między Konradem Mazowieckim a Krzyżakami, przekazanie im ziemi chełmińskiej
1306-1314 walki Władysława Łokietka o jedność państwa
1320 koronacja w Krakowie Władysława Łokietka na króla Polski
1327 początek wojny z Zakonem Krzyżackim
1331 pokonanie Krzyżaków
1333 śmierć Władysława Łokietka
1343 pokój w Kaliszu z Krzyżakami
1364 założenie uniwersytetu w Krakowie
1370 śmierć Kazimierza Wielkiego, panowanie Ludwika Andegaweńskiego (Węgierskiego)
1382 śmierć Ludwika Andegaweńskiego (Węgierskiego)
1385 układ w Krewie
1386 chrzest i koronacja Władysława Jagiełły
1400 odnowienie uniwersytetu w Krakowie
1410 bitwa pod Grunwaldem
1444 bitwa pod Warną, śmierć Władysława Jagiellończyka
1447 koronacja Kazimierza Jagiellończyka, przywrócenie unii personalnej z Litwą
1454-1466 wojna trzynastoletnia z Krzyżakami
1493 sejm w Piotrkowie, początek dwuizbowego sejmu

Czasy nowożytne (do połowy XVII w.)
1492-1493 pierwsza wyprawa Kolumba
1497-1499 wyprawa Vasco do Gamy
1505 konstytucja nihil novi
1519-1522 wyprawa Magellana dookoła świata
1515 śluby wiedeńskie
1517 wystąpienie Marcina Lutra, początek reformcji
1562-1563 ruch egzukacyjny
1569 unia realna między Polską a Litwą (lubelska), Rzeczpospolita Obojga Narodów
1572 śmierć Zygmunta Augusta, wygaśnięcie dynastii Jagiellonów
1573 konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
1618-1648 wojna trzynastoletnia


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy