profil

Manifesty futurystyczne.

poleca 83% 1761 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Manifest- prezentowanie charakterystycznych poglądów dla grupy. Oprócz postulatów i postawy jest pośrednie lub bezpośrednie wobec wrogo nastawionych. Głoszą postulat nowego artysty, sztuki, poezji, a tytuły utworów futurystycznych mówią o utworze.

1. FUTURYŚCI:

*„Bruno Jasieński MAŃFEST W SPRAWIE ORTOGRAFJI FONETYCZNEJ.”

- Idealną pisownią jest pisownia prosta i ściśle fonetyczna.
- Wykreślili ó i rz, ponieważ nie różnią się od u i ż lub sz, bo można je zastąpić.
- ch i h jest niezastąpione, ponieważ inaczej się wymawiało. (ch- było dźwięczne, a h- bezdźwięczne)
- zamiast zmiękczeń z i można było używać kreseczki, np.: ni= ń,

* Manifest w sprawie poezji futurystycznej- Bruno Jasieński

- Zakaz powielania tego, co było
- liczyło się mało słów i maximum treści
- Można stworzyć coś nowego, oryginalnego i nazwać swoim imieniem.
- To, co było napisane stawało się przestarzałe, dlatego słowa nie powinno się zapisywać.
Poezja nowa, to poezja mówiona,
- słowo nie jest najważniejsze
- sensem poezji jest zestawienie wyrazów, które tworzą melodię, dźwięk (np. poprzez
powtarzalność). Zestawienie wyrazów ma tworzyć piękno poezji.
- „Dzieło sztuki jest ekstraktem. Rozpuszczone w szklance dnia powszedniego, powinno ją
całą zabarwić na swój kolor.”
- przekreślenie logiki.
- poezja nie powinna opisywać (rezygnacja z malarstwa opisowego).
- przekreślenie zdania jako antypoezyjnego dziwoląga, zastanawiali się po co jest podmiot i
orzeczenie, odrzucali je.
- zerwali zasadą ortografii i składnią.
- artysta był typowym TWÓRCĄ, w pełni znaczenia tego słowa.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata