profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Manifest w sprawie ortografii fonetycznejpoleca84%
Język polski

Manifesty futurystyczne Brunona Jasieńskiego

streszczenie poglądów Jasieńskiego z jego manifestów futurystycznychpoleca83%
Język polski

Manifesty futurystyczne.

Manifest- prezentowanie charakterystycznych poglądów dla grupy. Oprócz postulatów i postawy jest pośrednie lub bezpośrednie wobec wrogo nastawionych. Głoszą postulat nowego artysty, sztuki, poezji, a tytuły utworów futurystycznych mówią o utworze....poleca83%
Język polski

Analiza wiersza "But w butonierce" Bruno Jasieńskiego.

futuryzmem. Całemu wierszowi towarzyszy arogancja i pycha Jasieńskiego , nie formułuje on bowiem żadnych zarzutów wobec poezji Tetmajera i Staffa, a uprawia czyste krytykanctwo. Wszystkie elementypoleca90%
Język polski

"Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam".

cywilizacji, autor głosi również potrzebę stworzenia nowego języka sztuki i odrzucenie tradycji. (przykład) Futurystyczna postawa Brunona Jasieńskiego , zaprezentowana w wierszu ?But w butoniercepoleca85%
Język polski

Ekspresjoniści w XX- leciu- przedstawiciele, manifesty, dzieła.

także w utworach przedstawicieli pol/ futuryzmu, np. u B. Jasieńskiego i A. Sterna. Większe znaczenie dla ekspresjonizmu polskiego ma twórczość skamandrytów (współpracujących krótko ze ?Zdrojempoleca84%
Język polski

Dwa opisy ogrodu – dwa sposoby mówienia o naturze. Analiza i interpretacja porównawcza fragmentów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i opowiadania „Pan” Brunona Schulza.

Fragment „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i opowiadania „Pan” Brunona Schulza przedstawiają ogród. To samo miejsce zostało jednak opisane na dwa różne sposoby. Autorzy mieli dwie koncepcje naturypoleca85%
Język polski

Dwa opisy ogrodu – dwa sposoby mówienia o naturze. Analiza i interpretacja porównawcza fragmentów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i opowiadania „Pan” Brunona Schulza.

czująca. Opis sadu Brunona Schulza rożni się od postrzegania natury przez Mickiewicza. W jego ogrodzie nie ma harmonii, ładu, bezpieczeństwa. Rośliny są dzikie, różnorodne, nie podporządkowane człowiekowi