profil

Wiesław Uptas o sobie oraz jego bibliografia.

poleca 85% 113 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jestem - a właściwie bywam - poetą. Czuję się upoważniony do takiego stwierdzenia w oparciu o zdanie innych osób uprawnionych do oceny krytycznej mojej twórczości. Ja jednak dochodzę do wniosku że czasem udaje mi się być poetą.
Tym właśnie powodowany - ośmielam się eksponować się na własnej stronie internetu.
Z zawodu jestem adwokatem i jako taki praktykuję w swojej Kancelarii w Kołobrzegu. Poezją jednak zapełniam druga stronę swojego życia - mojej istoty.
Jestem członkiem Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów w Kołobrzegu. Jestem też w Klubie Adwokatów Pisarzy przy Ośrodku Badawczym Adwokatury Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie, z siedzibą w Łodzi.
BIBLIOGRAFIA
(wybór)
Debiut
prasowy Publikacje
prasowe Publikacje
zbiorowe Debiut
książkowy Varia

--------------------------------------------------------------------------------Debiut prasowy
wiersze: "Czym jest poezja?", "Alea iacta est" i "Moja wina" w "Próbach" - dodatku literackim miejscowej gazety codziennej - "Głosu Koszalińskiego"; 1962 r.


Publikacje prasowe
wiersze w codziennej prasie miejscowej (zamieszczane sporadycznie): "Głosie Koszalińskim", "Głosie Pomorza", "Gazecie Kołobrzeskiej"; w periodykach miejscowych o charakterze społeczno-kulturalnym czy literackim: "Powiecie kołobrzeskim", "Kołobrzegu"; czy ogólnopolskich: "Tygodniku Kulturalnym", "Nadodrzu", "Kamenie", "Niedzieli", "Zarzewiu", "Agorze" (piśmie Uniwersytetu Wrocławskiego), "Okolicach" (piśmie Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy w Warszawie), "Palestrze Literackiej" (w Bibliotece "Palestry" t.j. organu prasowego Adwokatury - periodyku Klubu Adwokatów Pisarzy przy Ośrodku Badawczym Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie, z siedzibą w Łodzi).
Publikacje ukazały się w latach 1962 1994.

wiersze w prasie tzw. "drugiego obiegu": "Kursie", "Solidarności Narodu", "Prawie i bezprawiu" (w okresie podziemia "Solidarności").
Publikacje ukazały się w latach 1983 1989.

W miesięczniku "Powiat Kołobrzeski" IV-2002 [nr 4 (35)] na stronie 6 w prezentacji pt. "Tworczóść Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów" ukazaly sie kolejne, najnowsze wiersze.

Chyba już wiem
Nie po drodze nam
Mówisz
*** (wyrzucam sobie)
Dnia 5-IV-2002 w "Gazecie Kolobrzeskiej" [nr 14 (362)] na stronie 10 ukazal sie wiersz
Na pewno nie wiesz.


Publikacje zbiorowe
"Almanach Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy" w Koszalinie; 1973 r.

"Koszaliński Almanach Młodych Pisarzy" w Koszalinie; 1983 r.

"Almanach Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy w Warszawie" (Wydawnictwo "Iskry"); 1985 r.

"Beatus qui amat - Antologia poezji miłosnej" (Oficyna Wydawnicza "MAK" w Szczecinie); 1997 r.

"Morze Kołobrzeskich Poetów" (wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu); 1998 r.

"W ciszy przyjdź do mnie - Antologia poezji miłosnej" (Oficyna Wydawnicza "MAK" w Szczecinie); 1999 r.

"Wśród kołobrzeskich poetów - Almanach" (wydawnictwo Wydziału Kultury... Urzędu Miasta Kołobrzeg); r. 2000

"Almanach Literacki" (wydawnictwo Koszalińskiej Biblioteki Publicznej na 35 lat Oddziału Związku Literatów Polskich w Koszalinie); r. 2000.

"Drzewo dobrej nadziei - antologia poezji przełomu tysiącleci" - wydawnictwo Oficyny Wydawniczej MAK w Szczecinie r. 2001 (dwa tomy).
(wiecej informacji)
Wyboru i redakcji oraz opracowania bibliografi dokonał Marian Adam Kasprzyk, który zaprojektował taoże plastycznie okładke tomów ksążki.
Posłowie opracowali Anna i Jacek Kajtochowie.
Moje wiersze zamieszczone w II tomie książki poprzedzone zostały notką biograficzną oraz kwiestionariuszem Proust'a (w/g przyjętej przez wydawce zasady)
Wiersze zamieszdczone to:
Per Crucem ad Lucem
xxx (zatracam wiarę)
xxx (nadchodzi czas)
Refleksja
Aureola
Epitafium na urodziny własne
Daj mi jeszcze czas
Anachoretes


"Suita na splecione dłonie - Antologia Poezji Miłosnej" - Oficyna Wydawnicza "MAK" w Szczecinie - r. 2001.
Wybór, redakcja, bibliografie autorów i projekt okładki - Marian Adam Kasprzyk, ilustracje - Daniel Strzelczyk.
Jest to pokłosie VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego - "Beatus qui amat".
Zestaw moich wierszy znalazł się w grupie wyróżnień I stopnia. Są to wiersze:
"Sonet wiązany do... Kobiety"
"Jesteś"
*** ("Ja")
*** ("co znaczą słowa niewypowiedziane")
*** ("Pozostawiam Ciebie")
Zamieszczone biogramy autorów antologii 'wzbogacone' zostały powtórzeniem najpiękniejszych, najbardziej melodyjnych fraz z nadesłanych wierszy, z nadzieją, że upodmiotowi to i przybliży poetycki wizerunek, konterfekt autora, a zacytowan impresja stanie się jego wizytówką (według redaktora). Tak więc - 'zamiast fotografii' zamieszczono cytat z wiersza :

*** (ja)
rozjaśnię bielą włosów
drogę dalszą
w poszukiwaniu
miłości
Debiut książkowy
"Próba wyjścia" - tomik poetycki (wydawnictwo Krajowej Agencji Wydawniczej w Rzeszowie); 1988 r.


Varia
Wiersze złożone w redakcji "Niedzieli" - zdjęte przez cenzurę z numeru 8 i 18 mocą (-----) ustawy dn. 31 lipca 1981. o kontroli publikacji i widowisk art. 2 pkt1,2 (Dz. U. nr 20 poz.99, zm. w r.1983. w Dz.U. nr 44 poz. 204); r. 1985.

wyróżnienie w konkursie XXVI Łódzkiej Wiosny Poetyckiej w Łodzi Instytutu Wydawniczego PAX w poezji religijnej (m. in. wiersz p.t. "Zatracam wiarę"); 1984 r.

wiersze z tomiku poetyckiego stały się przedmiotem opracowania muzycznego kompozytora Andrzeja Cwojdzińskiego p.t. "6. miniatur muzycznych na chór mieszany a'capella - opus 28." (niestety jeszcze nie wykonanego); 1990 r.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 4 minuty

Teksty kultury