profil

Ekosystemy lądowe

poleca 85% 520 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

EKOSYSTEMY LĄDOWE
Wyróżniamy trzy typy torfowisk: wysokie, niskie i przejściowe.
Różnią się od siebie położeniem, sposobem powstania, stosunkami wodnymi, roślinnością i rodzajem tworzącego się torfu.

Torfowiska wysokie- powstają w miejscach gdzie nie ma przepływu wody. Zasilane są głównie przez wodę opadową. Występuje tu słabe zróżnicowanie gatunkowe roślin.
Torfowiska niskie- powstają w obniżeniach terenu. Takie torfowiska są bogate w próchnicę i sole mineralne.
Torfowiska przejściowe-powstają w warunkach środowiskowych pośrednich między warunkami kształtującymi torfowiska wysokie i niskie. Porastająca je roślinność składa się z gatunków występujących zarówno na torfowiskach wysokich i niskich.

Na torfowiskach świat zwierzęcy jest inny, zależny od typu torfowiska. Na wysokich żyją np. drobne skorupniaki a na niskich np. mięczaki. Zarośla przy torfowiskach są ostoją dla wielu zwierząt.

Las naturalny jest przykładem ekosystemu o złożonej, wielowarstwowej strukturze i dużej dynamice procesów w nim zachodzących. W strukturze pionowej lasu wyróżnia się cztery główne warstwy:
1)warstwa koron drzew- może być jednopiętrowa lub wielopiętrowa.
2)warstwa krzewów i niższych drzew
3) warstwa ziół
4)warstwa przyziemna.

Taka warstwowa struktura lasu pozwala roślinności maksymalnie wykorzystać przestrzeń życiową i światło. Glebę leśną przykrywa ściółka, która zawiera głównie obumarłe szczątki roślinne i zwierzęce. Jest warstwą ochronną gleby, zapobiega nadmiernemu wyparowaniu wody i nie dopuszcza do zbytniego obniżenia temp.

Gleby.
W glebie wyróżnia się warstwy: próchnicy, mineralną i skałę macierzystą, która decyduje o charakterze tworzącej się gleby. Taka warstwowa struktura gleby nosi nazwę profilu glebowego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Rozkład materiału