profil

Polska pod zaborami

poleca 82% 1214 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Powstanie styczniowe

Po III rozbiorze Polska utraciła niepodległość. Pomagali Francuzom sądząc, że ich zwycięstwa osłabią zaborców. Polacy zwrócili się do Francuzów z prośba o pomoc. Za zgodą Francuzów gen. Jan Henryk Dąbrowski w 1797r. utworzył Legiony Polskie we Włoszech. Francja zaczęła toczyć walki z Prusami i Rosją, więc Napoleon potrzebował pomocy Polaków. Aby uzyskać ich przychylność utworzył w 1807r. Księstwo Warszawskie z ziem zajętych przez Prusy podczas II i III zaboru, zrównał wszystkich prawa i przyznał nowe prawa obywatelskie. Polacy walczyli u boku Napoleona, np. pod Samosierrą. W 1812r. Napoleon i wojska Polskie zajęły Moskwę ale w 1813r. Rosjanie odegrali się i zajęli Księstwo Warszawskie co przesądziło o jego upadku rok później.

W 1815r. powstało Królestwo Polskie podporządkowane Rosji, pod panowaniem Aleksandra I, mające jednak wolność słowa i wolność osobistą. Car zaczął jednak stopniowo ograniczać prawa obywateli co doprowadziło do buntu. Podchorążowie zbuntowali się także złemu traktowaniu przez Konstantego. Polacy pod dowództwem Piotra Wysockiego zawiązali spisek - powstanie listopadowe.

Powstanie listopadowe:
Data: 29/30.11.1830r. (nocą) - 21.10.1831r.
Miejsca: (Królestwo Polskie) Olszynka Grochowska, Ostrołęka, Arsenał
Przywódca: gen. Józef Sowiński, Piotr Wysocki
Wynik: wojna polsko-rosyjska, upadek Królestwa Polskiego

Po 20-u latach ludzie znowu zaczęli się buntować i powstało powstanie styczniowe.

Powstanie styczniowe:
Data: 22.01.1863r. - 1864r. (1.5 roku)
Miejsca: głównie lasy, ponieważ była to wojna partyzancka
Przywódca: Romuald Traugutta (200 tys. ludzi)
Wynik: Klęska powstania po śmierci Traugutta, bardzo duże straty, oraz niewola Polaków

Po klęskach powstań Polacy wyemigrowali do Francji Włoch i Niemiec pod przywództwem Adama Jerzego Czartoryckiego. Wyemigrowało wiele polskich poetów w tym Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin - Nazwano to Wielką Emigracją. Polacy zaczęli pracę u podstaw, która miała na celu podniesie nie wykształcenia chłopów. "Ku pokrzepieniu serc" było to podniesie nie na duchu żołnierzy. Artyści tacy jak Jan Matejko ukazywali w swoich dziełach potęgę Rzeczpospolitej.

Założenie zaborów:
Zabór rosyjski - rusyfikacja, podstępy Rosjan
Zabór pruski - germanizacja, rugi pruskie, sprawa Michała Drzymały, strajk we Wrześni
Zabór austriacki GALICJA - autonomia, więcej praw i swobody dla Polaków.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Historia powszechna
Historia Polski