profil

"Bursztyny" Zofia Kossak - streszczenie.

drukuj
poleca 70% 570 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Książka jest złożona z 32 opowiadań, których tematem są dzieje Polski od czasów najdawniejszych do XIX wieku. Autorka opisuje więc plemiona słowiańskie, przyjęcie przez Mieszka I chrześcijaństwa i chrystianizację kraju, co ma związek z wykorzenieniem wierzeń w bogów pogańskich. Czytelnik może się zapoznać z tak ważnymi wydarzeniami z historii naszego kraju, jak: zjazd gnieźnieński, hołd pruski, uczta u Wierzynka. W opowiadaniu Ojcowie cystersi w Mogile mamy opis działalności zakonników na terenie podkrakowskiej wsi, jak wprowadzanie nowych metod upraw, nowych materiałów budowlanych, a przede wszystkim opieka nad okolicznymi mieszkańcami. W opowiadaniu Sąsiedzki dar poznajemy natomiast sylwetkę pierwszego pisarza, który tworzył w języku polskim - Mikołaja Reja. Z kolei w tekście Pod lipą mamy opis postaci Jana Kochanowskiego, pojawia się tu także jego córeczka Urszulka, po śmierci której powstały Treny.

Po złotym wieku polskiej historii i kultury następują smutne czasy - anarchii i warcholstwa szlachty, panowania obcej dynastii Sasów, rozbiorów, wreszcie upadku Polski. Te fakty zostały opisane w opowiadaniach Sas i Las, Do światła, Obiad czwartkowy, Ocknienie. Nawet jednak w tak smutnym okresie nie brakowało patriotów, chcących ratować kraj, jak Stanisław Konarski, Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski. Ich postacie także goszczą na kartach książki.

Ostatnia grupa opowiadań to teksty poświęcone Polsce pod zaborami. Mamy tu więc sylwetkę Antoniego Malczewskiego, twórcy poematu Maria, postać Adama Mickiewicza, wielkiego społecznika Karola Marcinkowskiego, wreszcie artysty do dziś znanego i cenionego na całym świecie - Fryderyka Szopena.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
11.4.2011 (17:25)

to wcale nie jest streszczenie tej lektury!!!!!!!!!!!!!

29.3.2011 (17:18)

Według mnie opis ogólny książki jest nieprzydatny, jeżeli ksiązka składa się z kilkudziesięciu opowiadań niezwiązanych ściśle ze sobą

Teksty kultury