profil

Podróż w zaświaty

poleca 42% 29 głosów

JFarys, Juliusz Kossak.edną z najtrudniejszych symbolicznych podróży, jakie odbywają bohaterowie,są podróże w zaświaty. Wybrał się do Hadesu tracki śpiewak Orfeusz w poszukiwaniu ukochanej żony Eurydyki i tak wzruszył swą grą władców podziemi i psa Cerbera, że... zwrócono mu ukochaną. Jednakże stan ten nie trwał długo, bowiem Orfeusz nie dotrzymał obietnicy, obejrzał się, wbrew zakazom bogów, za Eurydyką i utracił ją na zawsze.
Kolejną podróż w zaświaty, ukształtowane już według chrześcijańskich wyobrażeń, odbywa Dante w swojej słynnej Boskiej komedii. Odwiedza kolejne kręgi piekła, czyśćca i nieba. Po piekle i czyśćcu oprowadza go Wergiliusz, po niebie ukochana piękna kobieta Beatrycze. Z tej wędrówki poeta wynosi wiedzę o zbawionych, potępionych i wyczekujących na zbawienie. Dzieło przeraża i zachwyca konkretem.

Podoba się? Tak Nie