profil

Prawa dziecka i ich łamanie

poleca 85% 648 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

"Szanuj mnie, żebym szanował innych,
wybaczaj, żebym umiał wybaczać,
słuchaj, żebym umiał słuchać,
nie bij, żebym nie bił,
nie poniżaj, żebym nie poniżał,
rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać,
- nie wyśmiewaj
- nie obrażaj
- nie lekceważ
Kochaj mnie, żebym umiał kochać, uczę się życia od ciebie ... "


Prawa dziecka zostały uchwalone w 1989, przez ONZ 28 listopada. Prawa dziecka to instytucja chroniąca dzieci przed nieludzkim i niegodnym człowieka traktowaniem gwarantuje ona również prawa do wykształcenia.

Prawa dziecka


- prawo do życia i rozwoju - zabrania ono pozbawiać bezpieczeństwa.
- wypowiedzi - dzieci mają prawo głosić swoje poglądy i sprzeciwiać się poglądom innych.
- życia bez przemocy i poniżania - bicie, poniżanie dzieci jest niedozwolone.
- wychowania w rodzinie - nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców, chyba, że w wyjątkowej sytuacji.
- tożsamości - dziecko musi posiadać: obywatelstwo, nazwisko, imię bądź imiona.
- prywatności - nikt nie może grzebać w rzeczach nieletnich oraz nie może również czytać prywatnej korespondencji dziecka.
- nauki - dziecko może się uczyć, dopóki pozwalają mu na to możliwości
- stowarzyszania - dzieci mają do należenia do różnych grup młodzieżowych i dziecięcych. Gdy osiąga się 16 lat samemu decyduje się o swoich przynależnościach.
- informacji - dziecko ma prawo do różnych źródeł informacji, nie może być ograniczane.

ŁAMANIE PRAW DZIECKA


Dziecko oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej 18 roku życia, mającą prawo do nietykalności, wolności słowa i szczęścia, jak dorosły. Niestety w niektórych krajach zapomina się o tym. Dzieci są krzywdzone, poniewierane i zmuszane do ciężkiej pracy. Na świecie żyje około 250 milionów dzieci niewolników, w wieku od 5 do 14 lat, które pracują, albo za nic, albo za bardzo niewielkie wynagrodzenie, często w niebezpiecznych warunkach.

U progu XXI w. najbardziej palącym problemem jest ciężka sytuacja w Afryce. Z powodu chorób, głodu wojen, dzieci są traktowane niekiedy gorzej niż zwierzęta. Mieszkają na ulicy, nie chodzą do szkół, wiele z nich jest sierotami, umierają z głodu, niewiele z nich dożywa wiek dorosłego. Są zmuszane do brania udział w wojnach, zdarza się, że 7-latki noszą broń.

W północnej Azji żyje wiele dzieci niewolników, zostają one użyte, jak waluta, rodzice oddają je w zamian z uregulowanie swojego długu. Dzieci niewolnicy są zdani na łaskę właściciela, aż d pełnoletności. Pracują w kamieniołomach, polu i jak szwaczki, w zamian za cały dzień ciężkiej pracy dostają tylko miskę ryżu.

Jednak prawa dziecka są łamane nie tylko na oddalonych kontynentach, problem ten dotyczy, także Europy, a nawet znajdującej się w niej Polski. Dzieci są bite i poniżane, gdyż w rodzinach patologicznych, dorośli działają na zasadzie "Jestem silniejszy, więc rządzę"

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
(0) Brak komentarzy

Treść sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty