profil

Komórki jako podstawowe cegiełki organizmu

poleca 85% 108 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Mitochondria Mitochondria Cytoplazma

Komórka – najmniejsza, podstawowa jednostka organizacji życia.

1. Podstawowe składniki komórki:
a) błona komórkowa – izoluje komórkę od otoczenia
b) cytoplazma – gęsty roztwór wypełniający komórkę
c) materiał genetyczny (u większości organizmów - jądro) – przekazuje informacje o cechach
d) mitochondria (brak u bakterii) – centra energetyczne komórki

2. Podobieństwa i różnice w budowie komórki zwierzęcej i roślinnej:
- W komórce roślinnej oprócz wyżej wymienionych składników znajdują się:
a) ściana komórkowa – usztywnia, nadaje kształt
b) chloroplasty (plastydy) – miejsce fotosyntezy
c) wakuola – magazyn soku komórkowego
- Materiały zapasowe w komórce roślinnej zgromadzone są w postaci ziaren skrobii, natomiast w komórce zwierzęcej – ziaren glikogenu.
2. Zróżnicowanie organizmu pod względem:
a) budowy komórek – organizm zwierzęcy lub roślinny
b) liczby komórek – organizm jednokomórkowy i wielokomórkowy
c) sposobu odżywiania się – samożywne (autotrofy) i cudzożywne (heterotrofy)
d) obecności lub braku jądra – (bakterie) procaryota (bez jądra właściwego), eucaryota (posiadające jądro właściwe)

3. Jak możemy zobaczyć komórki?:
- przez mikroskop świetlny lub elektronowy

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata