profil

Różnice pomiędzy szkołą Steinerowską a szkołami masowymi

poleca 87% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wśród różnic pomiędzy szkołą Steinerowską a szkołami masowymi na pierwszy plan wysuwają się różnice organizacyjne. Z jednej strony przepełnione i dobierane z przypadku klasy szkoły masowej a z drugiej raczej nie klasy a grupy szkolne dobrane do możliwości i stopnia rozwoju dziecka.
Z różnic programowych wymienić by można:
Szkoła Steinera
- uczeń odpowiada za siebie;
- nie ma ocen i kar;
- nie ma powtarzania;
- materiał podawany w zależności od stopnia rozwoju dziecka;
- na równi z intelektem dbanie o rozwój uczuć i wyobraźni;
- prawa dziecka przestrzegane na równi z prawami dorosłych.
Szkoła masowa
- programy nauczania jednakowe dla wszystkich;
- zadania na termin, ocenianie;
- presja wyniku za wszelką cenę zabija osobowość ucznia, jego spontaniczność;
- w takiej szkole uczniowie są bierni, mniej aktywni;
- uczniowie poddani są całkowitej władzy nauczyciela.
Wzbudzenie pragnienia poznania u dzieci w szkole steinerowskiej dokonuje się stopniowo poprzez pierwsze lata, kiedy to bajki i legendy wzbogacają wyobraźnię, następnie podaje się materiał w zależności od możliwości fizycznych i intelektualnych dziecka.
Wychowanie opiera się raczej na inspirowaniu do samodzielnych świadomych działań zamiast kierowania. I tutaj dziecko od małego uczy się myślenia, rozwija wyobraźnię, dlatego myślę, że branie przykładu z takiej szkoły mogłoby dużo dobrego wnieść w życie naszych milusińskich.
Takie rozwiązania szkolne budzą też pewne wątpliwości, co do celowości ich stosowania. Zwłaszcza we współczesnym świecie, gdzie najbardziej liczy się wynik, gdzie trwa „wyścig szczurów” a najbardziej liczy się nie to, jakim się jest, ale to, co się ma.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy