profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rudolf Steinerpoleca83%
Pedagogika

Pedagogika Nowego Wychowania

Rozwijała się z pedagogiki kultury. Pedagogika nowego wychowania ma jednak inny zakres. 1. Powstanie, przedstawiciele. Powstał na przełomie XIX/XX wieku, we Francji i Szwajcarii do II wojny światowej. Przedstawicielami są psycholodzy. Cały...poleca85%
Pedagogika

Nowe wychowanie

Zarówno Dewey, jak i Kerschensteiner uzasadniali swoją koncepcję szkoły pracy argumentami psychologicznymi, filozoficznymi i socjologicznymi. Z psychologicznego punktu widzenia za przebudową szkolnictwa na zasadach “szkoły przez pracę” miała...poleca85%
Pedagogika

Dydaktyka-sciągi

1. CZYM ZAJMUJE SIĘ DYDAKTYKA OGÓLNA? Geneza i znaczenie nazwy dydaktyka. Nazwa dydaktyka pochodzi z języka greckiego, w którym didaktikós znaczy pouczający, a didasko uczę. Dydaktykę traktuje się obecnie jako naukę o nauczaniu i uczeniu się, a...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika - współczesne kierunki pedagogiczne

TEMAT 2 PEDAGOGIKA POZYTYWISTYCZNA Punkt 1.1 Orientacja pozytywistyczna i jej nowe odmiany: empiriokrytycyzm oraz neopozytywizm. Pojęcie pozytywizmu jest pojęciem wieloznacznym. W filozofii oznacza dążenie do stworzenia programu naukowej...poleca85%
Pedagogika

Kierunki pedagogiki XX wieku w pigułce

1. Scharakteryzuj pojęcie pedagogiki dziecka opracowane przez Ellen Key. 2. Scharakteryzuj i wyjaśnij zasady funkcjonowania niemieckich wiejskich ognisk domowych (D.L.E.H.). 3. Scharakteryzuj i wyjaśnij zasady funkcjonowania wolnej gminy...poleca87%
Pedagogika

„Na podstawie literatury przedmiotu przedstaw i uzasadnij, dlaczego niektóre koncepcje pedagogiczne z przeszłości nie cieszące się obecnie szerszym uznaniem wychowawców można było by wykorzystać współcześnie w wychowaniu dzieci i młodzieży

„Niech to złotą będzie zasadą dla uczących ażeby, co tylko mogą udostępniali zmysłom, a więc rzeczy widzialne - wzrokowi, słyszalne - słuchowi, zapachy - węchowi, rzeczy smak mające - smakowi, namacalne dotykowi, a jeśli coś jest uchwytne dla...poleca92%
Pedagogika

Pedagogika Rudolfa Steinera

Pierwsza wojna światowa wstrząsnęła światem. W Europie środkowej załamał się stary system państwowy i wielu ludzi zastanawiało się nad przebudową struktur oraz stosunków politycznych i społecznych. Takim właśnie człowiekiem był Emil Molt –...poleca87%
Pedagogika

Różnice pomiędzy szkołą Steinerowską a szkołami masowymi

Wśród różnic pomiędzy szkołą Steinerowską a szkołami masowymi na pierwszy plan wysuwają się różnice organizacyjne. Z jednej strony przepełnione i dobierane z przypadku klasy szkoły masowej a z drugiej raczej nie klasy a grupy szkolne dobrane do...