profil

Klimat Ziemi kl. 1 gimnazjum ( najważniejsze informacje)

poleca 85% 977 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Transpiracja

Pogoda – ogól fizyczny zjawisk i stanów. Występujących w troposferze w określonym miejscu i chwili.

Klimat – ustalony na podstawie wielokrotnych obserwacji. Charakterystyczny dla danego obszaru przebieg stanów pogody.

Na zróżnicowanie temperatury na Ziemi mają wpływ następujące czynniki:
-szerokość geograficzna (ilość promieni słonecznych jakie docierają do skorupy ziemskiej)
-rozmieszczenie oraz wielkość lądów, mórz i jezior ( obszary wodne nagrzewają się wolniej niż obszary lądowe)
-ekspozycja i nachylenie stoków (Słońce zawsze świeci po południowej stronie nieba, dlatego na półkuli północnej stok północny jest chłodniejszy od południowego)
-prądy morskie ( ciepłe i zimne)
-pokrycie terenu

Strefy:
-okołobiegunowa
-szerokości umiarkowanych
-między zwrotnikowa

*Uwaga strefy znajdują się parami na półkuli południowej i północnej

Amplituda powietrza – zakres wahania temperatury powietrza, różnica między najniższą a najwyższą temperaturą powietrza w badanym okresie.

Ciśnienie – określony naciska dla danej jednostki ( Ziemi). Mierzy się za pomocą barometru a jego wynik podaje się w hektopaskalach, dawniej milimetr słupa rtęci.

Układ niskiego ciśnienia – obszar o ciśnieniu malejącym ku środkowi

Układ wysokiego ciśnienia – obszar o ciśnieniu rosnącym ku środkowi

Transpiracja – parowanie wody z naziemnych części roślin

retencja – zdolność do gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywania ich przez dłuższy czas
Rodzaje chmur:

-niskie (poniżej 2km)
-średnie (2-4km)
-wysokie(powyżej 5km)
-rozbudowane pionowo ( na wszystkich wysokościach ! )

Rodzaje opadów atmosferycznych:

-deszcz (opad kropel wody)
-mżawka (opad drobnych kropel wody)
-śnieg (opad kryształków wody zrośniętych w sześcioramienne gwiazdki)
-krupa śnieżna (opad grudek śniegu wielkości do kilku mm )
-grad (opad twardych bryłek lodu wielkości kilku mm

Rodzaje opadów atmosferycznych:

-rosa (krople wody osadzające się na powierzchni terenu i znajdujących się na niej przedmiotach)
-szron (osad kryształków lodu na ochłodzonym podłożu)
-szadź (osad w postaci szczotek lodowych igiełek)
Na ilość opadów atmosferycznych wpływają
-krążenie powietrza atmosferycznego
-rozmieszczenie oraz wielkość lądów mórz i jezior
-prądy morskie
-rzeźba powierzchni Ziemi

Front atmosferyczny – wąska strefa zetknięcia się mas powietrza o różnej temperaturze i wilgotności
Najlepsze warunki do powstania opadów występują:

-u wybrzeży mórz i oceanów
- w sąsiedztwie niżów atmosferycznych na Ziemi
-w górach

Ogólny podział klimatów na Ziemi według W.Okołowicza

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata