profil

Scenariusz lekcji muzyki - Polskie pieśni hymniczne.

poleca 85% 483 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Temat: Polskie pieśni hymniczne.

Cel główny: poznanie utworów , które osiągnęły rangę pieśni hymnicznych oraz zapoznanie się z ich historią.

Cele operacyjne:
Uczeń:
· Potrafi wyjaśnić pojęcie pieśni hymnicznej
· Zna tytuły najważniejszych pieśni hymnicznych
· Zna daty ich powstania i potrafi ułożyć je chronologicznie
· Potrafi zaśpiewać i zagrać na instrumencie pieśń „Rota”
· Zna na pamięć co najmniej dwie zwrotki hymnu narodowego i potrafi je zaśpiewać
· Zna autorów poznanych pieśni hymnicznych

Metody:
· Podające: wykład, pogadanka
· Eksponujące: prezentacja utworów
· Praktyczne: śpiewanie piosenki
· Aktywizujące: burza mózgów, nauka pieśni, gra na instrumentach, praca z tekstem,

Środki dydaktyczne:
· Instrumenty
· Odtwarzacz CD
· Materiały nutowe z pieśnią „Rota”
· Nagrania: – „Bogurodzica”, „Boże coś Polskę”, „Rota”

Formy pracy:
Zbiorowa, indywidualna, praca w grupach

Przebieg lekcji:

1. Wprowadzenie
· Nauczyciel pyta, czy uczniowie potrafią wyjaśnić pojęcie „pieśń hymniczna”
Hymn - to uroczysta i podniosła pieśń pochwalna o apostroficznym charakterze wypowiedzi, komponowana na cześć bóstwa, szczególnej osoby, wydarzenia, ojczyzny (kraju), a także idei. W kręgu kultury europejskiej hymny znane były w basenie Morza Śródziemnego już w starożytności. Na stałe weszły do kanonów kulturowych wraz z rozwojem chrześcijaństwa, który uczynił swoim ten rodzaj literacki wzorując się na hebrajskim Starym Testamencie i judeochrześcijańskim Nowym Testamencie.
W literaturze średniowiecznej miał charakter niemal wyłącznie religijny. Współcześnie utożsamiany z pieśnią patriotyczną.
Historia literatury zna hymny: państwowe, narodowe, wojskowe, religijne, koronacyjne, akademickie, a także szkolne. Niekiedy hymnem staje się utwór wcale niespełniający ścisłych form gatunkowych; wystarczy, że określona społeczność nada mu taką funkcję.

· Uczniowie dobierają się w 5 grup i przygotowują informacje na temat pieśni hymnicznych, korzystając z podanych im materiałów.

Bogurodzica , Gaude Mater Polonia, Mazurek Dąbrowskiego, Boże coś Polskę, Rota
2. Realizacja
· Nauczyciel prosi uczniów o zaprezentowanie swoje pracy w grupach rozpoczynając chronologicznie od Bogurodzicy.
· Po omówieniu pieśni, Nauczyciel odtwarza nagranie „Bogurodzicy”
· Kolejna grupa prezentuje informacje o Gaude Mater Polonia
· Grupa trzecie omawia pieśń „Mazurek Dąbrowskiego”
· Kolejna grupa przedstawia informacje o pieśni „Boże coś Polskę
· Uczniowie wysłuchują nagrania tejże pieśni
· Grupa piąta opisuje pieśń „Rota” poczym wszyscy próbują zagrać ją na instrumentach, korzystając z nut rozdanych przez Nauczyciela.
· Nauczyciel przedstawia nagranie pieśni „Rota”
3. Podsumowanie

· Nauczyciel prosi uczniów o podsumowanie zebranych wiadomości.


4. Pożegnanie

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty