profil

Prawo i sprawiedliwość (sądy,policja,prokuratura)

poleca 83% 677 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Prawo- norma, reguła, zasada postępowania
-religijna
-moralna
-prawna
-obyczajowa
Normy prawne tworzone są przez państwo i obowiązują na jego terytorium
Cele norm:
-regulacja stosunków międzyludzkich
-bezpieczeństwo, wolność działania i własność
2 Sądy:
I sąd najwyższy
-nadzoruje sądy powsz.
-rozpatruje kasacje
-dokonuje wykładni prawa
II sądy powszechne
*sądy rejonowe(290) (1instancja)
Prawo cywilne, karne, opiekuńcze, rodzinne,
*sądy okręgowe(2 instancja)
rozpatrują apelacje
*sądy apelacyjne (2 instancja)
Ponownie rozpatrują sprawę, wydają nowe orzeczenie
3.Sędziowie są niezawiśli, nieusuwalni, apolityczni
4.Prokuratura- organ powołany do ścigania przestępstw i ochrony praworządności, prokurator generalny- przełożony prokuratorów
5.Policja- to umundurowana i uzbrojona formacja powołana do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom
zad. Policji:
-ochrona życia i zdrowia ludzi
-ochr. Bezpieczeństwa
-wykrywanie przestępstw i wykroczeń

Podoba się? Tak Nie