profil

Sądy, policja, prokuratura

poleca 85% 1657 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Prawo - norma, reguła, zasada postępowania
- religijna
- moralna
- prawna
- obyczajowa
Normy prawne tworzone są przez państwo i obowiązują na jego terytorium
Cele norm:
- regulacja stosunków międzyludzkich
- bezpieczeństwo, wolność działania i własność

2. Sądy:
I sąd najwyższy
- nadzoruje sądy powsz.
- rozpatruje kasacje
- dokonuje wykładni prawa
II sądy powszechne
*sądy rejonowe (290) (1 instancja)
Prawo cywilne, karne, opiekuńcze, rodzinne,
*sądy okręgowe (2 instancja)
rozpatrują apelacje
*sądy apelacyjne (2 instancja)
Ponownie rozpatrują sprawę, wydają nowe orzeczenie

3. Sędziowie są niezawiśli, nieusuwalni, apolityczni

4. Prokuratura - organ powołany do ścigania przestępstw i ochrony praworządności, prokurator generalny - przełożony prokuratorów

5. Policja - to umundurowana i uzbrojona formacja powołana do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom
zad. Policji:
- ochrona życia i zdrowia ludzi
- ochr. Bezpieczeństwa
- wykrywanie przestępstw i wykroczeń

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Ciekawostki ze świata