profil

Powstanie ewangelii

poleca 84% 701 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Ewangelia - dobra nowina o zbawieniu , którą głosił Jezus.

Etapy powstania ewangeli:
1) Czyny i nauczanie Jezusa , az do Wniebowstąpienia.
2) Apostołowie przekazują to swojim słuchaczom.
3) Spisanie ewangelii przez 4 ewangelistów.
Jezus - Syn Boży
Św. Marek w swojej ewangelii podkreśla cechy Jezusa jako człowieka i Boga. Zwraca uwagę na misję jaką Jezus odtrzymał od swojego Ojca , którą jest oddanie życia za zbawienie wszystkich ludzi. Na podstawie jego ewangelii mozemy powiedziec , ze Jezus jest synem Bożym , czyli prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.
Jezus - Pan i Zbawiciel
Św. Łukasz jako uczeń i współpracownik św. Pawła zdobył wiedze na temat wydarzeń ewangelicznych i ułożył ją w całość , którą dziś nazywamy ewangelią wdł. św. Łukasza. Jest to ewangelia o Jezusie , Panu dziejów całego świata i Zbawicielu , który przychodząc na ziemię zbawia wszystkich ludzi. Prawdę tę określamy jako powszechność zbawienia. Jest to centralny temat tej ewangelii. Mówiąc , że zbawienie pochodzi od Boga św. Łukasz stwierdza , ze warunkiem zbawienia jest nawrócenie.
Jezus - Nauczyciel miłości
Św. Jan jest autorem czwartej ewangelii , trzech listów apostolskich oraz apokalipsy. Był on prawdopodobnie najmłodszy z grona apostołów wybranych przez Jezusa , a ponadto był " umiłowanym uczniem Pana " . To on jest autorem zdania :" Bóg jest miłością " . Miłość Boga do człowieka objawia się szczególnie w posłaniu Jego Syna na ziemię. Jezus z miłości dał samego siebie , dla zbawienia człowieka oddał swoje zycie. W ten sposób nauczył nas , że miłość jest dawaniem z siebie , a nie braniem - tak jak Bog dał swego syna darmowo ryzykując , ze jego miłość może nie być przyjęta przez ludzi.Miłość jest mocniejsza niż śmierć , śmierć nie ma nad nią władzy , bo Chrystus zmartwychwstał.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Zakres materiału