profil

Charakterystyka przemysłu

poleca 82% 713 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przemysł - dziedzina wytwarzania zajmująca się rozwiniętym na wielką skalę pozyskiwaniem (wydobywaniem) zasobów przyrody i ich przetwarzaniem w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich. Przemysł cechuje masowa produkcja. Przemysł stanowi podstawowy dział gospodarki narodowej. Wytwarzając środki produkcji dla siebie i pozostałych dziedzin decydująco wpływa na poziom i tempo rozwoju gospodarczego. Ze względu na charakter działalności wyróżnia się: przemysł wydobywczy (górnictwo) oraz przemysł przetwórczy, poddający wydobyte zasoby przyrody przetworzeniu w dobra materialne służące do dalszej produkcji (środki pracy, przedmioty pracy) oraz do zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych ludzi (dobra konsumpcyjne).

Funkcje przemysłu
- produkcyjna (pozyskiwanie i przetwarzanie)
- społeczna (miejsca pracy, rozwój techniki produkcji, polepszenie warunków życia)
- przestrzenna (rozwój miast, przyspieszenie procesów urbanizacyjnych, przekształcenie środowiska)

Przemysł wydobywczy (górnictwo) - obejmuje ogół procesów związanych a wydobyciem z Ziemi kopalin i ich wstępną przeróbką.

Przemysł przetwórczy:
- elektromaszynowy- jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego, najdynamiczniej rozwijająca się w krajach wysoko rozwiniętych. Dzieli się na:
- Przemysł maszynowy- zajmujący się budową różnego rodzaju maszyn wykorzystywanych w innych działach gospodarki narodowej oraz produkujący środki transportu.
- przemysł metalowy - obejmujący odlewnictwo, produkcję armatury, wyrobów blaszanych, narzędzi i naczyń.
- przemysł elektrotechniczny - wytwarzający urządzenia elektroenergetyczne, elektroniczne i elektryczne.
- przemysł precyzyjny - obejmujący mechanikę precyzyjną i optykę.

W Polsce silnie rozwinięty jest przemysł maszynowy, a także przemysł elektrotechniczny.
- przemysł chemiczny i farmaceutyczny (środki czystości, tworzywa sztuczne, kosmetyki, leki) - należy do nowoczesnych gałęzi przemysłu, ponieważ decyduje on o modernizacji, rozwoju gospodarki i społeczeństwa. W Polsce przemysł chemiczny rozwija się w mniejszym tempie niż w innych krajach.
- przemysł mineralny- zajmuje się eksploatacją i obróbką surowców mineralnych. Przemysł mineralny obejmuje: przemysł materiałów budowlanych, przemysł szklarski, przemysł ceramiczny.
- przemysł spożywczy- charakteryzuje się dużą różnorodnością wyrobów. Wytwarzane są one z wielorakich surowców, zarówno rodzimych, jak i importowanych. To właśnie od ich rozmieszczenia zależy usytuowanie ośrodków przemysłu spożywczego. Stanowi on jedną z głównych gałęzi gospodarki narodowej.

Do przemysłu spożywczego zaliczamy:
- Przemysł mięsny
- Przemysł rybny
- Przemysł tłuszczowo- olejarski
- Przemysł mleczarski
- Przemysł cukrowniczy
- Przemysł zbożowy
- Przetwórstwo owocowo- warzywne
- Przemysł wytwórstwa napojów
- Przemysł alkoholowy
- Przemysł tytoniowy

- przemysł drzewny (ścinka i obróbka drzewa, produkcja papieru) - wykorzystujący do produkcji obróbkę określonych gatunków drewna.
- przemysł paliwowo- energetyczny- to dział gospodarki zajmujący się wydobywaniem surowców energetycznych takich jak: węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny oraz przetwarzaniem ich w elektrowniach i rafineriach. Gałęzie tego przemysłu to: przemysł energetyczny, przemysł paliwowy i węglowy.

Przemysł wysokich technologii:
- Przemysł komputerowy
- Przemysł optyczny
- Przemysł precyzyjny - obejmuje przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę. Mechanika precyzyjna to wytwórnie instrumentów pomiarowych i aparatury automatyzacyjnej (ale nie elektronicznej), optyka to wytwórnie sprzętu optycznego. Przykładowe produkty: zegary mechaniczne, wagi, soczewki (lunety, teleskopy).
- Przemysł kosmiczny
- Przemysł elektroniczny

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy

Materiał zweryfikowany

Czas czytania: 2 minuty