profil

Zasady dynamiki, oddziaływania...

drukuj
poleca 81% 806 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rodzaje oddziaływań:
-mechaniczne (kontakt ciał)
- na odległość (bez kontaktu ciał)

Skutki oddziaływań:
- statyczne (odkształcenia)
- dynamiczne (zmiana predkości)

I zasada dynamiki:
Jeżeli na ciało nie oddziałuja żadne siły lub siły działajace równoważą sie,to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza sie ruchem jednostajnie prostoliniowym.

Bezwładność (inercja)- zjawisko zachowania przez ciało predkości,gdy nie działaja na nie żadne ciała
lub gdy działania ciał równoważą sie.

Pęd ciała- iloczyn masy i predkosci, wektor, którego kierunek i zwrot jest równy z kierunkiem i zwrotem
wektora predkosci. Jego wartość jest równa iloczynowi masy i szybkosci.

Zasada zachowania pędu- jeżeli ciała oddziałuja ze sobą i na skutek tego oddziaływania zmieniają sie pędy każdego ciała, to ped całego układu nie zmienia sie.

Dynamika- dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu ciał pod wpływem działających na nie sił.

Siła- wielkość wektorowa posiadająca cztery cechy: punkt przyłożenia, kierunek, zwrot, wartość.

II zasada dynamiki
Jeżeli siły działające na ciało nie równoważąa sie, to ciało porusza sie ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły,a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.

III zasada dynamiki
Siły wzajemnego oddziaływania na siebie dwóch ciał maja takie same wartości,ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
22.9.2011 (18:27)

Cos co mi bardzo pomoglo to www.pracadomowa.pl. Rozwiazane zadania z matmy, fizyki i chemii!!!!!

Rozkład materiału