profil

Kanada, Wpływ środowiska na życie człowieka

poleca 85% 128 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Skupienie ludności:
W dwóch prowincjach: Ontario i Quebec, żyje ponad 60% ogółu ludności , a 11 mln osób, a wiec 35% wszystkich mieszkańców Kanady mieszka w trzech największych aglomeracjach miejskich: Toronto, Montreal i Vancouver. Warunki klimatyczne(min. ukształtowanie terenu, temperatura) zadecydowały o skupieniu ludności w wąskim pasie wzdłuż południowej granicy kraju. Około 90% ludności mieszka w strefie o szerokości 250 km wzdłuż granicy z USA.
Regiony zimne są bardzo słabo zaludnione. Chodzi tu o część północną kontynentu i towarzyszące mu wyspy , które są bezludne albo zamieszkane przez rozproszoną ludność eskimoską . Jest to strefa arktycznej tundry. Bardzo słabo zaludniona jest też strefa lasów borealnych , gdzie na przestrzeni ciągnącej się od Alaski po Labrador przypada mniej niż jeden mieszkaniec na km². Podobne słabe zaludnienie ma miejsce w całych Kordylierach, gdzie skupienia ludności występują raczej punktowo i są związane z ośrodkami wydobycia surowców mineralnych.

Uprawa roli oraz chów zwierząt:
Najważniejsze regiony rolnicze znajdują się w prowincjach preriowych (Saskatchewan, Alberta, Manitoba) oraz w dolinie Rz. Św. Wawrzyńca i w dorzeczu rz. Saguenay oraz w prowincjach wschodnich (Ontario, Quebec) ponieważ temperatura jak i gleba są tam najlepsze. W prowincjach centralnych uprawia się gł. zboża i hoduje bydło oraz trzodę chlewną ,a w prowincjach wschodnich dominuje warzywnictwo, sadownictwo, uprawa roślin przemysłowych oraz intensywna hodowla bydła mlecznego, drobiu i zwierząt futerkowych.

Bogactwa mineralne:
Z licznych i bogatych złóż surowców mineralnych do najważniejszych należą złoża: ropy naftowej i gazu ziemnego eksploatowane gł. w prow. Alberta (w rejonie Edmonton), rud niklu (1/5 produkcji świat.) i miedzi — w prow. Ontario i Manitoba, rud cynku (2. miejsce w świecie, po Cinach) i ołowiu — w prow. Kolumbia Brytyjska i Manitoba, rud molibdenu, kadmu, kobaltu, żelaza (Labrador), uranu; duże znaczenie ma wydobycie metali szlachetnych (zwł. złota), siarki, azbestu, soli potasowych, gipsu.

Największym bogactwem naturalnym Kanady są zasoby świeżej wody (stanowią one 30% światowych zasobów). Dzięki szlakom wodnym była możliwa kolonizacja kraju, docieranie do odległych miejsc, a potem zaopatrywanie ich w niezbędne towary. Dziś 58% energii elektrycznej wytwarzają elektrownie wodne.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata