profil

Związki organiczne

poleca 84% 727 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Białka – związki zbudowane z węgla wodoru tlenu siarki azotu Z tych pierwiastków powstają aminokwasy.Aminokwasy są związkami organicznymi , bezbarwnymi ciałami stałymi, dobrze rozpuszczalnymi w wodzie. Maja zdolność do łączenia się w duże cząsteczki Białka są składnikiem budulcowym organizmów, źródłem energii

Ponadto białkami są enzymy, które regulują szybkość reakcji chemicznych Białka są wrażliwe na wysoką temperaturę i substancje chemiczne Pod wpływem tych czynników ulegają zniszczeniu ich właściwości biologiczne i struktura – denaturacje

Cukrowce (węglowodany) – zbudowane z 3 pierwiastków węgla wodoru i tlenu. Są obok tłuszczów materiałem energetycznym

Cukrowce

Cukry prosteCukry złożone
- glukozaDwucukryWielocukry
- fruktoza- sacharoza- skrobia
- glikogen
- celuloza
- chityna


Tłuszczowce – zbudowane z węgla wodoru i małej ilości tlenu.Nie rozpuszczają się w wodzie. Tłuszcze są związkami wysokokalorycznymi – W czasie ich utleniania powstaje duża ilość energii, dlatego organizmy żywe wykorzystują je jako materiał energetyczny i zapasowy

Witaminy – ważne składniki regulujące przemiany zachodzące w komórkach. Nie stanowią źródła energii witaminy. Występują w minimalnych ilościach w pokarmach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Pobieramy je z pokarmu. Brak witamin powoduje zaburzenia w przemianach zachodzących w organizmie lub choroby.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta