profil

Związki Organiczne

poleca 84% 722 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Związki Organiczne

Białka – związki zbudowane z węgla wodoru tlenu siarki azotu Z tych pierwiastków powstają aminokwasy.Aminokwasy są związkami organicznymi , bezbarwnymi ciałami stałymi, dobrze rozpuszczalnymi w wodzie .Maja zdolność do łączenia się w duże cząsteczki Białka są składnikiem budulcowym organizmów ,źródłem energii
Ponadto białkami są enzymy, które regulują szybkość reakcji chemicznych Białka są wrażliwe na wysoką temperaturę i substancje chemiczne Pod wpływem tych czynników ulegają zniszczeniu ich właściwości biologiczne i struktura – denaturacje

Cukrowce (węglowodany) – Zbudowane z 3 pierwiastków węgla wodoru i tlenuSą obok tłuszczów materiałem energetycznym

Cukrowce


Cukry proste Cukry złożone
-glukoza Dwucukry Wielocukry
-fruktoza - sacharoza -skrobia
-glikogen
-celuloza
-chityna

Tłuszczowce – zbudowane z węgla wodoru i małej ilości tlenu.Nie rozpuszczają się w wodzie. Tłuszcze są związkami wysokokalorycznymi – W czasie ich utleniania powstaje duża ilość energii, dlatego organizmy żywe wykorzystują je jako materiał energetyczny i zapasowy


Witaminy – ważne składniki regulujące przemiany zachodzące w komórkach. Nie stanowią źródła energii witaminy. Występują w minimalnych ilościach w pokarmach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Pobieramy je z pokarmu. Brak witamin powoduje zaburzenia w przemianach zachodzących w organizmie lub choroby.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta