profil

Rewolucja

poleca 85% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Wzrost znaczenia Rosji za czasów Piotra I Wojna Północna
- na czele państwa stał car z władzą absolutną, powoływał senat rządzący
- podporządkował kościół prawopsławny władcy, kóry mianował święty synod kierujący kościołem
- imprium podzieł na gubernie i prowincje stworzył aparat biurokratyczny, opracował tabele rang wg której awansowali urzędnicy
- zarządził coroczny pobór rekruta do regularnej armii liczącej ok 330 tys. Żołnierzy, kształcenie oficerów budowa floty, produkcja armat
- roz gospodarczy: manufaktury, handel, eksport, rozwoj przemyslu
a) reforymy kulturowo-obyczajowe
- zachodznie obyczaje i moda, golenie brod
- wprowadzono kalendarz julianski uproszczony alfabet „grazdanka”
- rozwoj szkolnictwa, wprowadzono przymus szkolny dla chlopcow szlacheckich
- budowa stolicy Sankt Petersburg
2. Krolestwo Pruskie Fryderyka Wielkiego
a) od 1701r. Fryderyk I Hohenzollen zostal wladca Prus
- wprowadzono rzady absolutne, panstwo policyjne, rozbudowa biurokracji i armii (szczegolnie panowania Fryderyka Wilhelma I 1713 – 1740 :pruski dryl” w armii czyli surowa dyscyplina, okrutne kary za dezercje
b) rozkwit gospodarczy
c) obowiazek szkolny dla mezczyzn kodyfikacja prawa, zakaz tortur w sledzctwie
3.Austria
a) wielonarodosciowa monarchia Habsburska w sklad ktorej wchodzily ziemie Austrii, Czech, Wegier, Karyni, Krainy Styni, Tyrolu
b) do rozkwitu monarchia Habsburska doszla za panowania Marii teresy 1740-1780 Jozefa II 1780-1790
- Absolutyzm oswiecony – monarchowie kierujacy sie rozumem i wiedza przeprowadzli reformy w panstwie nie pozwalajac jednak poddanym na udzial w zyciu politycznym, rozbudowali aparat urzedniczy i policyjny aby jak najepiej kontroplowac spoleczenstwo
- centralizacja panstwa nastapil rozwoj gospodarczy, zniesiono clawew i podddanstwo osobiste chlopow
- pobierano stale podatki na rozbudowe armii
- opodatkowano kler i szlachte podatkiem od dochodow
4. Krolowie sascy na tronie Rzeczpospolitej
a) tron Polskie stal sie obiektem rywalizacji ugrupowan magnackich upierajacych kandydatow europejskich
na sejmie elekcyjnym wiekszosc uzyskal kandydat francuski ksiaze Conti lecz kandydant mniejszoaci wspierany przez Rosje i Austrie elektor saski z dynastii Wettynow Fryderyk August I wkroczyl do Krakowa i zostal koronowany jaka August II
- Wettynowie byli dziedzicznymi wladcami Saksoni, ktorzy piastowali wysoka godnosc elektronow Rzeszy. Stolica Saksoni bylo Drezno
- Saksonia nie miala wspolnej granicy z Rzeczpospolita, krolowi byla blizsza dziedziczna Saksonia niz elekcyjny tron Polski mimio, ze Rzeczpospolita nie brala udzialu w wojnie jednak ziemie Polskie staly sie terenem przemarszu wojsk cudzoziemskich i zniszczen wojennych
- proby wzomcnienia pozycji krola polskiego przez Augusta II przy pomocy wojska Saskiego stacjonujacego na ziemiach Polskich i przy pomocy panstw sasidnich
5. Wojna polnocna 1700-1721
- sojusz w Saksoni Rosji i Danii przeciw Szwecji Rzeczpospolita oficjalnie nie brala udzilu ale udzialu ale przez udzial Augusta II w wojnie zostala wciagnieta
6. Reformy Sejmu Niemego
- w 1715 zostala zawoazana konfederacja tarnogrocka przeciw Augustowi II i jego probie wprowadzenia absolutyzmu wzmocnienia wladzy skarbu i odebrania wplywow szlachtom
7. Przyczyny wybuchu rewolucji
*nie udane rządy ludwika XV
"źle rządziłem,źle administrowałem"
oraz rządy absolutne Ludwika XVI (1774-92),od 1614r. nie zwoływano obrad stanów generalnych
*zła sytuacja ekonamiczna, nierównomierny rozwój gospodarczy, spadek produkcji, klęski żywiołowe(susza,surowa zima,pomur bydła,nieurodzaj), obciążenia feudalne, nędza głód
*zły stan finansów państwa:
-zadłużenie i deficyt budżetowy
-ogromne wydatki na: armię, dyplonację i utrzymanie dworu
-rozrzutnośc królowej Marii Antoniny
*podział społeczeństwa na 3stany (bardzo zróżnicowane między sobą):
-szlachta
-duchowieństwo
stan trzeci
*stan trzeci stanowiło 96% społeczeństwa francuskiego:
-mieszczanie: (burżuazja,kupcy,ludzie wolnych zawodów, drobnomieszczaństwo)
- chłopi: (stanowili3/4 społeczeństwa zróżnicowanie społeczne, znaczna część żyła w nędzy, obciążeni świadczeniami feudalnymi)
stan trzeci rządał zwołania stanów generalnych i
dopuszczenia do władzy.
*zwołanie przez króla zgromadzenia NOTABLÓW w 1786r.(szlachta,kler), które odmówiło wprowadzenia podatku i i zarządało zwołania stanów generalnych.
2.PRZEBIEG REWOLUCJI
a)monarchia parlamentarna
*5 maj1789r. w Wersalu początek obrad stanów generalnych .Stan III wezwał do wspólnych
obrad,ale szlachta i kler odmówiły, stąd
17czerwca stan III wezwał do wspólnych obrad i ogłosił się zgromadzeniem narodowym.
POCZATAK REWOLUCJI:
*król zamknął sale posiedzeń stanuIII, ale musiał ustąpić i 9 lipca zgromadzenie narodowe przekształciło się w narodowe zgromadzenie ustawodawcze-KONSTYTUANTA
*14lipca1789r-zdobycie Bastyli przez lud Paryża, pozorna zgoda króla na warunki konstytuanty:
-flaga Francji, na wsi chłopi rozpoczeli niszczenie ksiąg z wykazami powinności

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata