profil

Mniejszości narodowe w Polsce

poleca 78% 786 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Najpierw zacznijmy od tego co to jest mniejszość narodowe są to ludzie z innego kraju, innego pochodzenia którzy zamieszkują tereny w Polsce. W roku 1923 wśród 27 milionów obywateli 35% stanowiły mniejszości narodowe: Ukraińcy 14%, Żydzi 9%, Białorusini 5%, Niemcy 2%, inne 5%. Prowadzona w okresie międzywojennym przez rząd Polski polityka polonizacji mniejszości narodowych, a zwłaszcza szykanowanie mniejszości ukraińskiej, już podczas II wojny światowej, a także po jej zakończeniu, doprowadziła do wielu często krwawych i tragicznych wydarzeń ( masakra na Wołyniu, akcja Wisła). Wybuch II wojny światowej spowodował zmiany granic polski, migracje ludności i wymordowanie przez hitlerowców znaczniej części społeczności żydowskiej. W chwili obecnej mniejszości narodowe w Polsce stanowią 3% , naszego kraju jest to aż o 32% mniej niż w 1923 roku. Najliczniejsze są teraz Niemcy (ok. 700 tys.), Ukraińcy (ok. 250-300 tys.) oraz Białorusini (ok. 250 tys.). Mniej liczne są skupiska Słowaków (25-30 tys.), Litwinów (15-20 tys.), Romów (ok. 10 tys.) i Żydów (ok. 5 tys.). Liczebności Rosjan, Greków i Czechów są znikome.
Polska uważna było kiedyś za kraj niezwykle tolerancyjny, jednak z biegiem czasu można zaobserwować w społeczeństwie polskim niechęć do cudzoziemców, i niechęć do pozostałych mniejszości narodowych, na przykład rok 1968 w którym bardzo duża liczba mniejszości żydowskiej zamieszkałej w Polsce została zmuszona przez do wyjazd przez reżim komunistyczny. Ponadto w okresie powojennym bardzo dużo mniejszości narodowej wyjechało do Europy zachodniej dotyczy to min. Niemców, była to typowa migracja zarobkowa, związana z wyższym poziomem życia społecznego. W chwili obecnej ze względu na zaistniałą sytuacje na świecie, należy się liczyć z tym iż wyższy poziom życia społeczeństwa polskiego, migracji obywateli polski do innych krajów, spowoduje iż w ich miejsce pojawią się mniejszości narodowe które u nas zamieszkają i będą pracować ze względu na wyższy standard życiowy niż z kraju z którego pochodzą będą to na przykład obywatele Wietnamu i Chin.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta