profil

Present Countinous

poleca 86% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

A dzisiejsza lekcja dotyczy czasu Present Continuous, który tworzymy za pomocą odpowiedniej formy czasownika posiłkowego be (forma zależy od osoby) oraz końcówki -ing dodawanej do głównego czasownika.

Liczba pojedyncza:
1. osoba - I am/'m
2. osoba - You are/'re
3. osoba - He, She, It is/'s

Liczba mnoga:
1. osoba - We are/'re
2. osoba - You are/'re
3. osoba - They are/'re
Formę przeczącą tworzy się poprzez dodanie not do odpowiedniej formy czasownika posiłkowego be. Formę przeczącą tworzy się poprzez dodanie not do odpowiedniej formy czasownika posiłkowego be.

Np.

I (am not/'m not) playing football.

He (is not/isn't) going to school.

They (are not/aren't) reading a book.

Formę pytającą tworzymy poprzez inwersję:

Np.

Am I playing football ?

Is He going to school ?

Are They reading a book ?
Ważne wyjątki:

Jak już wiesz, tworzenie formy continuous dla czasownika głównego polega na dodawaniu końcówki -ing. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach:

1. czasowniki kończące się na literę e przed którą stoi spółgłoska (write, make, come), tracą ja i zmieniają na -ing (writing, making, coming).

2. Czasowniki zakończone na -ie zmieniają końcówkę na -y ing (lie - lying, die - dying)

3. Czasowniki zakończone samogłoską spółgłoską (get, swim, run), podwajają końcową spółgłoskę (getting, swimming, running). Czasowniki zakończone na -w i -x nie podlegają tej zasadzie (know - knowing, fix - fixing).

4. Czasowniki zakończone na spółgłoskę -l podwajają ją, jeżeli poprzedzona jest samogłoską. (travel - travelling).
Czasu Present Continuous używamy mówiąc:

1. O czynnościach dziejących się w chwili mówienia:
I am going to school now.

2. O sytuacjach chwilowych:
She is visiting grandmother today.

3. O procesach trwających dłuższy czas, zmieniających się i rozwijających:
Kate is writing a new book.

4. O bliskiej przyszłości, gdy jest ona zaplanowana:
She is going tomorrow to school.
Ważne

Czasu Present Continuous nie używamy z czasownikami statecznymi, które nie występują w formie ciągłej tzw. STATE VERBS.


STATE VERBS:

be, belive, belong, consist, contain, depend, dislike, doubt, forget, guess, hate, hear, imagine, know, like, look, love, mean, need, prefer, realise, remember, see, seem, suppose, taste, think, understand, want, wish

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty