profil

Gatunki i rodzaje literackie

poleca 80% 3281 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

GATUNKI LITERACKIE
- liryka
- epika
- dramat

RODZAJE LITERACKIE:

LIRYKA
- anakreontyk
- canzona
- duma
- dytyramb
- elegia
- epicedium
- epigramat
- epitafium
- epitalamium
- fraszka
- hymn
- limeryk
- madrygał
- oda (epinikion)
- pieśń
- niektóre rodzaje poematu
- psalm
- sielanka (ekloga)
- sonet
- tren
- triolet

EPIKA
- powieść
- nowela
- epos (epopeja)
- opowiadanie
- baśń
- legenda (podanie)
- anegdota
- satyra
- pamiętnik

DRAMAT
- komedia
- tragedia

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona