profil

Rodzaje i gatunki literackie.

poleca 83% 2438 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Dzielą się na:
- liryka - wypowiedź osobista
- epika - wypowiedź w postaci dialogów
- dramat - wypowiedź w postaci opowieści narracyjnej.

Liryka:
- hymn
- oda
- pieśń
- elegia
- tren
- fraszka
- sonet
- poemat
- epigramat
- wiersz
- anakreontyk

Epika:
- powieść
- nowela
- epos
- opowiadanie
- baśń
- legenda
- anegdota
- satyra

Dramat:
- komedia
- farsa
- tragedia
- dramat właściwy
- opera
- misterium
- tragikomedia
- tragifarsa
- dramat romantyczny
- baśń

Czy tekst był przydatny? Tak Nie