profil

Powstanie listopadowe w literaturze i sztuce - praca historyczna

poleca 84% 1125 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
powstanie listopadowe Juliusz Słowacki

29 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Nie przyniosło wtedy wolności, a jednak mimo militarnej i politycznej klęski - dało zwycięstwo, duchowe zwycięstwo. W wyniku tego triumfu powstały dzieła literackie, które nie tylko krzepiły serca, ale i utrwalały poczucie dumy narodowej, wychowywały, uczyły patriotyzmu. Dzięki temu Polacy mogli przebywać w swojej duchowej Ojczyźnie, w której zdobywali siłę niezbędną aby przetrwać w tamtych trudnych czasach.
Ukazanie powstania listopadowego w literaturze i sztuce miało i ma ogromny wpływ na kształtowanie postawy patriotycznej w Polakach.
Na udowodnienie postawionej przeze mnie tezy przytoczę kilka argumentów.
Pierwszym, a zarazem najważniejszym, jest fakt, że utwory pisane przez narodowych wieszczów (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński) budowały i wzmacniały więzi narodu Polskiego, zarówno na emigracji jak i pod zaborami. Ta wielka literatura stworzyła duchową Najjaśniejszą Rzeczypospolitą, w której mogli chronić się Polacy, nie mający przez wieki swego realnego państwa.
Kolejnym argumentem na poparcie tezy może być to, że utwory pisane przez twórców przebywających w czasie powstania listopadowego na emigracji miały, być może, zrekompensować ich bierność w powstaniu i zagłuszyć wyrzuty sumienia. Miały one również rozbudzić w rodakach chęć organizowania podobnych zrywów narodowowyzwoleńczych. Idealnym przykładem takiej postawy jest utwór Słowackiego pt. ''Grób Agamemnona'', w którym autor porównuje Powstanie Listopadowe do bitwy pod Cheroneą, w której Grecy utracili niepodległość, ponosząc klęskę w walce z Macedończykami. Słowacki zarzuca rodakom brak należytego męstwa i mając prawdopodobnie w pamięci własne zaniechanie w stosunku do czynnego udziału w Powstaniu dodaje: ''Mówię bom smutny i sam pełen winy''.
Ostatnim argumentem na poparcie postawionej przez mnie tezy jest fakt, że czytając utwory i analizując dzieła, których tematem lub inspiracją jest Powstanie Listopadowe, powstałych na przestrzeni różnych epok, młodzież współczesna tworzy sobie obraz tamtych czasów i sytuacji Polaków w I połowie XIX wieku. Pozwala to na głębsze zrozumienie tematu i motywów działania uczestników powstania 1830 roku. i późniejszych zrywów niepodległościowych.
Ukazanie Powstania listopadowego w literaturze i sztuce miało i ma ogromny wpływ na kształtowanie postawy patriotycznej w Polakach.
Utwory literackie i malarstwo poruszające tę problematykę wzmacniały również motywację ciemiężonego narodu do dążenia do odzyskania niepodległości. Uważam, że argumenty przytoczone przez mnie na poparcie postawionej przeze mnie tezy popierają jej słuszność, oraz udowadniają prawdziwość tego stwierdzenia.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty