profil

Konstytucja 3 maja

poleca 85% 571 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Sejm Czteroletni

Po pierwszym rozbiorze zwolennicy idei oświecenia starali się poprawić sytuację kraju.Prasa polityczna uczyła patriotyzmu.Przybywało szkół i teatrów.Polska szybko podnosiła się z wojennych zniszczeń. Do wielkich reform przystąpiono, kiedy Prusy zaproponowały nam przymierze. Polacy liczyli, że dzięki sojusznikowi uzyskają pełną niezależność.Tymczasem Prusy chciały jedynie doprowadzić do konfliktu Polski z Rosją, aby zagarnąć kolejne ziemie. Najważniejsze decyzje o reformach zapadły podczas Sejmu Czteroletniego (1788-1792), zwanego Wielkim. Uchwalono wówczas Konstytucję 3 maja (1791), która wprowadziła wiele zmian w państwie. Stanisław Małachowski przewodniczył obradom Sejmu Wielkiego. Caryca Katarzyna, obawiając się odrodzenia Polski, skłoniła niezadowolonych z konstytucji magnatów do zawiązania konfederacji targowickiej i na ich "gorące prośby" przywróciła w Polsce dawny ustrój. Mimo bohaterskiego oporu polska armia uległa liczniejszym wojskom rosyjskim. Prusy wraz z Rosją w 1793 roku dokonały drugiego rozbioru. Konstytucja 3 maja była pierwszym w Europie, a drugim w świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanym zbiorem najważniejszych praw kraju.

Ważne osoby mające wielkie znaczenie podczas Konstytucji 3 maja:

Hugo Kołłątaj (1750-1812), ksiądz, rektor Akademii Krakowskiej, współautor Konstytucji 3 maja. Skupił wokół siebie grupę reformatorów, zwaną Kuźnicą Kołłątajowską.

Stanisław Szczęsny Potocki (1751-1805), wojewoda ruski, marszałek konfederacji targowickiej. Przeciwnik reform; uważał, że krajem powinni rządzić wyłącznie magnaci. Najsłynniejszy polski zdrajca. Przyjął od Carycy Katarzyny stopień generała wojsk rosyjskich.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Historia Polski