profil

Unia Europejska

poleca 88% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Integracja państw po II WŚ nastąpiła ze względu na:
1. Współpracę gospodarczą
2. Zwalczanie głodu
3. Restrukturyzację państw zniszczonych
1951 – utworzenie przez Niemcy i Francję Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
1957 – powstanie EWG i Euro-Atomu
1990 – zjednoczenie Niemiec
1992 – Powstanie Unii Europejskiej
Akty organów UE:
- Rozporządzenie – najważniejszy akt prawny w UE o charakterze ogólnym i normatywnym. Ma charakter wspólnotowy (ustanawia to samo prawo w całej UE). Ma bezpośrednią moc wiążącą. Nie wymaga transformacji, wydawane przez Rade UE i Komisje Europejską.
- Dyrektywy – skierowane są do wszystkich lub wybranych państw. Określają cel i termin realizacji prawa, metoda i forma jest dowolna.
- Decyzje – akt skierowany do państw lub osób prawnych. Organem wydającym jest Rada UE i Komisja Europejska.
- Zalecenia i opinie – niewiążące akty prawne mające charakter doradczy, których celem jest przekonywanie i pomoc państwom Unijnym w interpretacji dokumentów i poszczególnych aktów prawnych. Wydawane przez Parlament Europejski, komisje i rade UE oraz komitet ekonomiczno społeczny.
Zasady ogólne prawa wspólnotowego:
- Ochronę zasad państwa demokratycznego,
- Ochronę praw człowieka oraz nabytych,
- Ochronę państwa prawa,
- Zasadę pierwszeństwa, bezpośredniej skuteczności prawa wspólnotowego nad prawem krajowym
Prawo wspólnotowe jest odrębnym systemem prawnym, którego celem jest uregulowanie stosunków między państwami wspólnoty, poprzez relacje społeczne występujące w UE.
Obszary działalności UE:
1. Wspólna polityka rolna – rolnictwo jest dziedziną całej gospodarki państw UE, która stawia przede wszystkim na pełną wydajność opartą na wysokim standardzie żywienia a także wysokim standardzie życia osób utrzymujących się z pracy w rolnictwie.
- wspólna organizacja rynku rolnego dotycząca swobodnego przepływu towarów i usług w oparciu o jakość produktu
- ustalenie stabilizacji cenowej opartej na silnym rynku wew. państw UE
- wspieranie przedsiębiorstw rolnych, podtrzymywanie wysokiej wydajności pracy i technologii
- poprawa struktury pełnego urynkowienia państw, których staż w Unii nie przekroczył pięciu lat
2. Wspólna polityka ochrony środowiska wynika z konieczności zachowania poprzez stabilizację 4 głównych dziedzin: zmiany klimatu, przyrodę, różnorodność biologiczną, środowisko i zdrowie.
Ochrona środowiska dotyczy:
- Tworzenia zasady ostrożności dotyczącej zakładów przemysłowych, które muszą posiadać odpowiednie certyfikaty do produkcji,
- Zasady stosowania najlepszych technologii chroniących środowisko,
- Zasada usuwania szkód,
Wspólna waluta euro wprowadzona 1.1.1999 została uznana jako waluta spajająca finansowo i gospodarczo. Ma za zadanie umocnić trwałość wzajemnych powiązań opartych na dynamicznie rozwijającej się gospodarce oraz hamować konflikty wynikające z transferów finansowych i polityki fiskalnej. Warunkiem do przystąpienia i przyjęcia Euro jest:
- Deficyt budżetowy nie większy niż 3% PKB
- Długoterminowa stopa procentowa nie przekraczająca 2 pkt. procentowych średniego poziomu stóp procentowych w 3 krajach UE o najniższej inflacji,
- Waluta krajowa nie może przekraczać w ciągu 2 lat przed przystąpieniem Europejskiej Unii walutowej.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata