profil

Przedstaw terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podział administracyjny, jego cechy i granice.

drukuj
satysfakcja 41 % 22 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Terytorium RP zminiało się wielokrotnie. Zawsze jednak obejmowało obszary dorzecza Warty i Wisły, między Karpatami a Morzem Bałtyckim. Współczesne terytorium Polski zostało wyznaczone po II wojnie światowej przez zwycięskie mocarstwa i obejmuje obszar pomiędzy Bałtykiem a Karpatami, w dorzeczu Odry i Wisły = 312 683 km2. Do Polski należy też pas wód terytorialnych szer. 12 mil morskich (1 mila = 1852m). W tej strefie Polska ma pełną suwerenność, strefa ta obejmuje też przestrzeń powietrzną. Morskie wody wewnętrzne to 1885 km2, a morze terytorialne 8682 km2. Kształt państwa zbliżony jest do koła, ze środkiem znajdującym się 20 km od Lodzi na północny-wschód.
Granice Polski - ogólna długość granic lądowych 3021 km + granica morska = 3520km.
Polska na zachodzie graniczy z Niemcami - 461,6 km wzdłuż Odry i Nysy Lużyckiej.
Na poludniu z Czechami 785,7 km i Słowacją 517 km.
Na wschodzie: z Ukrainą 520 km
z Białorusią 407,5 km
z Litwą 102,4 km
z Rosją 209,7 km.
Pod wzgl. zajmowanej powierzchni Polska znajdue się na 9 miejscu w Europie. Zamieszkuje ją ok. 39 mln. ludzi - 8 miejsce w Europie. Położenie Polski w centrum Europy powoduje określone konsekwencje przyrodnicze (klimatyczne, geologiczne itp) oraz wpływa na obraz polityczno-gospodarczy kraju.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy