profil

Bohater liryczny o sobie i otaczającym świecie. Analiza i interpretacja "Mojej piosnki" C.K.Norwida.

poleca 86% 103 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

C. K. Norwid był jednym z największych polskich przedstawicieli romantyzmu. Przez większość życia autor „Mojej piosnki” przebywał na emigracji. Swą ogromną tęsknotę wyraża we wspomnianym wyżej wierszu. Opisuje w nim Polskę, jako kraj piękny i przyjazny innym.

„Moja piosnka” składa się z 6 zwrotek. Każda kończy się słowami: „tęskno mi Panie”. Norwid chce w ten sposób zasygnalizować swą tęsknotę za krajem oraz patriotyzm. Utwór kierowany jest do Boga, nadawcą jest sam autor, o czym świadczą zwroty: „nie wiem”, „któż o mnie stoi”. Norwid stosuje tutaj lirykę bezpośrednią i refleksyjną, utwór ma charakter modlitwy.
W strofie I autor opisuje Polskę, jako kraj, w którym nawet okruchy chleba nie były marnotrawione, lecz z szacunkiem podnoszone z ziemi. W strofie II mówi o gniazdach bocianich, które są szanowane przez ludzi dobrej woli, nie krzywdzących i znających wartość przyrody. Polacy mają również świadomość swoich przekonań religijnych. Mówi o tym strofa III, w której autor przedstawia swych rodaków jako ludzi wierzących w Boga i wyznających to w pozdrowieniu: „Bądź pochwalony!”. Zwrotka IV mówi o tęsknocie podmiotu lirycznego za kobietą, którą opuścił. W zwrotce V autor zaznacza, iż jest zmęczony tęsknotą i rozmyślaniem o ojczyźnie. W ostatniej strofie podmiot zdaje sobie sprawę, że stan, w którym się znajduje już się nie zmieni.

Utwór „Moja piosnka” jest niejako modlitwą, ukazana w nim jest ojczyzna oczami emigranta. Podmiot liryczny opisuje ją jako kraj, w którym ludzie mają szacunek do wszystkiego, co żywe, są religijni, życzliwi i znają wartości moralne.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Teksty kultury