profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

życie narodowepoleca85%
Socjologia

Referaty socjologia- ,,Naród" i ,,Państwo i partie polityczne"

NARÓD 1.Definicja narodu Naród to trwała wspólnota ludzka wytworzona na podstawie wspólnych losów historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego, świadoma własnej odrębności spośród innych narodów. Naród łączy dziedzictwo...poleca82%
Historia

Praca organiczna

Sytuacja panująca na ziemiach polskich w okresie między klęską powstania listopadowej, a Wiosną Ludów nie sprzyjała tworzeniu programów ugody politycz Leo Pozostawały więc możliwości pracy organicznej. Termin ten zaczął być szerzej używany w...poleca85%
Kosmetologia

Kosmetologia- referaty

referatypoleca85%
Biologia

Różne referaty i prace(biologia, chemia, historia, fizyka)

Może się przydać, z góry przepraszam za jakiekolwiek błędypoleca85%
Chemia

Referaty

Zanieczyszczenia wód naturalnych w przyrodzie i sposoby uzdatniania wody pitnej Woda to życie. Jej wpływ na ludzi i otoczenie jest ogromne, a bez niej nie byłoby na ziemi życia. Jest onapoleca85%
Politologia

Instrumenty i strategie polityczne PR.

INSTRUMENTY I STRATEGIE POLITYCZNYCH PR Instytucje są aktorami politycznych PR, a podstawowa instytucja w tym przypadku jest państwo . Aktorzy politycznych PR prowadza odpowiednie i przemyślanepoleca85%
Geografia

Referat o największych miastach świata

Rozwój cywilizacji i wędrówki ludności poszukującej lepszych warunków życia doprowadziły do powstania wielu miast. Największe miasta tworzą dzisiaj potężne aglomeracje liczące miliony mieszkańców