profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Związek Wieleckipoleca82%
Historia

Początki państwa polskiego - rządy Mieszka I

MIESZKO I 960 – 992(książę) Dochodzi do zjednoczenia plemion zamieszkujących obszar naszego kraju: Pomorzan (Pomorze Gdańskie i Zachodnie), Polan (Wielkopolska), Mazowszan (Mazowsze), Kujawian (Kujawy). Na ich czele w 960 stanął Mieszko I....poleca88%
Historia

Początki państwa polskiego

po najazdach czeskich. Polanie ich państwo stworzone przez przodków Mieszka I – Ziemowita, Leszka i Ziemomysła. Państwo to przypuszczalnie w IX wieku. Rozwój państwa Polan. W momencie objęciapoleca89%
Historia

Prace z matury 2005 (Państwo polskie od Bolesława Chrobrego do Kazimierza Odnowiciela)

1.Państwo polskie od Bolesława Chrobrego do Kazimierza Odnowiciela. 2. Początki chrześcijaństwa w Polsce. 3.Chrzest Polski. 4.Dyktatorzy powstania listopadowego. 5.Dzieło Komisji Edukacjipoleca84%
Historia

Państwo Mieszka I

dokonali przełomu politycznego. To ich inteligencja, charyzma, szczęście i przypadek sprawiły, że osiągnęli sukces. 2. Położenie międzynarodowe państwa gnieźnieńskiego Mieszka I w przededniupoleca80%
Historia

Początki państwa polskiego

POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO Pierwszy zapisek dotyczący ziem polskich pochodzi z połowy IX w. Jest to notatka francuskiego mnicha, zwanego Geografem bawarskim, który sporządziłpoleca84%
Historia

Początki państwa polskiego.

państwa polskiego . Zjednoczone przez Mieszka I ziemie były bardzo zbliżone pod względem rozwoju gospodarczego , kultury , religii , obyczajów i języka . Pod koniec X wieku państwo polskie zajmowało