profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zryw wolnościowypoleca86%
Historia

Dlaczego nie doszło w Polce do rewolucji typu bolszewickiego

W Polce nie doszło do rewolucji typu bolszewickiego, poniewać sytuacja tak wewnętrza jak i zewnętrzna w obu krajach była zupełnie różna. W przypadku Polski nawet nie można rozważac sytuacji w kategorii ''kraj'' gdyż jak wiadomo Polska jako kraj...poleca85%
Historia

Stalin

(rejon turuchański); po rewolucji lutowej przyjechał do Piotrogrodu; początkowo nieufny wobec tez kwietniowych Lenina, wkrótce jego stronnik, współorganizator zbrojnego przewrotu bolszewickiego ipoleca83%
Historia

Przyczyny i skutki I wojny światowej - w punktach

; - powstanie bolszewickiego państwa w Rosji dążącego do " rewolucji światowej"; - powstanie nowych lub odrodzonych państw: Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Czechosłowacji, Węgier orazpoleca85%
Historia

Kształtowanie się ustroju Niemiec w latach 1918-1919

rewolucji typu bolszewickiego w 1919 r. stanowiła dotkliwy cios dla teorii rewolucji europejskiej, toteż przez kilka lat ośrodek ruchu komunistycznego w Moskwie powtarzał próby doprowadzenia do rewolucji w Niemczech (1920 i 1923).