profil

Administracja (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zmiana imienia i nazwiskapoleca86%
Administracja

Administracyjno-prawna sytuacja osób fizycznych

Zasięg działalności administracji publicznej, oprócz spraw gospodarczych, oświaty, nauki i kultury, zdrowia, zatrudnienia, opieki społecznej, itp., obejmuje również osoby fizyczne. W zakresie działalności administracji publicznej w tej dziedzinie...