profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ziemie polskie w czasie II wojny światowejpoleca84%
Historia

Ziemie polskie w czasie II wojny światowej.

Państwo polskie po wielu latach przebywania pod zaborami odrodziło się po pierwszej wojnie światowej jako wolny i niepodległy kraj. Jego mieszkańcy nie cieszyli się jednak odzyskaną wolnością zbyt długo. Sąsiadujący z Polską Niemcy szybko zdołali...poleca85%
Historia

Eksploatacja ziem polskich podczas II wojny światowej

Eksploatacja ziem polskich podczas II wojny światowej Ziemie polskie zostały przez hitlerowców potraktowane jak kolonia, która miała dostarczyć surowców i taniej siły roboczej. Niemcy podporządkowali przemysł i rolnictwo na okupowanych terenach...poleca81%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Polskie Państwo Podziemne w czasie II Wojny Światowej

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna rozpoczęła się 1 września 1939 roku. Już wtedy doszło do zmian w polskim rządzie na uchodźstwie. Prezydent Mościcki mianował swympoleca84%
Historia

Społeczeństwo Polskie podczas II wojny światowej.

polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej , podlegające Rządowi RP na uchodźstwie.Określenie to po raz pierwszy w okupowanym kraju pojawiło się na łamach Biuletynu Informacyjnego w dniu 13 styczniapoleca76%
Historia

Skutki I wojny światowej - Europa, Austro-Węgry, Rosja, Niemcy, USA, Polska

społeczeństwo. Dzięki I wojnie światowej ponownie odrodziło się państwo polskie . Ale dla Polaków nie skończył się jeszcze okres walk. Ludność musiała jeszcze walczyć o nowe granice. W tym samym czasiepoleca83%
Historia

Analiza sposobów wyniszczania ludności cywilnej przez okupanta w czasie II wojny światowej

zbrojnych poza ramami Wehrmachtu. Część organizacji SS o charakterze wojskowym rozbudowana w czasie II wojny światowej . Zalążkiem były jednostki dyspozycyjne SS (Verfgungstruppen, SS-VT), które brały udział wpoleca84%
Historia

Społeczeństwo polskie w czasie II wojny światowej

. politycznych. Pod koniec II wojny światowej występował on pod nazwą Rada Jedności Narodowej (RJN). W kraju powołano do życia Delegaturę Rządu na kraj, która stałą się łącznikiem między rządem