profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Zdrobnienia i zgrubienia

poleca58%
Gramatyka polska

Zdrobnienia i zgrubienia

Mówiliśmy już o tworzeniu wyrazów i o tym, że można to zrobić na wiele sposobów. Trudno omówić tu wszystkie. Na szczególną uwagę zasługują jednak dwie kategorie wyrazów pochodnych, mianowicie: • zdrobnienia (deminiutywy) – służą do nazywania rzeczy małych, szczególnie bliskich i młodych, o których myślimy i mówimy w sposób tkliwy i czuły. Dzięki nim można też wyrazić ironię, kpinę czy negatywny stosunek: kot – kotek dziecko – dziecinka palec – paluszek słońce – słoneczko dom – domek...poleca85%
Język polski

Zagadnienia - gramatyka

5. ZDROBNIENIA I ZGRUBIENIA Zdrobnieniami okreslamy z wyrazy nacehcowane emocjonalnie, budzące w odbiorcy pozytywne skoarzenia np. kotek, kiciuś, koteczek Zgrubienie to wyrazy z reguły nacehcowane emocjonalnie ujemnie np. kocur, kocisko W...poleca82%
Język polski

Styl i stylizacja, styl potoczny, naukowy, urzędowy, archaizacja

: • Wypowiedzenia często błędne, tzw. anakoluty, elipsy, równoważniki zdań, • Kolokwializmy, wulgaryzmy, słowa nacechowane emocjonalnie (np. zdrobnienia i zgrubienia ), neologizmy, • Neologizmy językowepoleca82%
Język polski

Środki stylistyczne.

I . Środki stylistyczne: 1.Fonetyczne: -onomatopeja- wyraz dźwiękonaśladowczy, np. puk, puk, ćwir itp. 2. Słowotwórcze: -neologizm- wyraz nowoutworzony - zdrobnienia - np. kotek, piesekpoleca82%
Język polski

Środki stylistyczne

. Augmentatywa - zgrubienia . Neologizmy - nowe wyrazy utworzone zgodnie z regułami słowotwórczymi. 4) LEKSYKALNE - zabiegi i przekształcenia w warstwie słownej wypowiedzi: Synonimy - wyrazy opoleca82%
Język polski

Podział stylistycznych środków językowych

. praesens historicum-obydwa sposoby rzadziej stosowane ze względu na ograniczenie możliwości) -słowotwórstwo- zdrobnienia , zgrubienia , neologizmy, wyrazy żartobliwe -etymologia - pochodzenie słów ipoleca82%
Język polski

Style językowe

wyrazowych. - Morfologiczne środki stylistyczne – formy dawne, archaizmy, zdrobnienia , zgrubienia , formacje o charakterze żartobliwym, neologizmy; - Składniowe środki stylistyczne: o Apostrofa, o