profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zdanie rozłącznepoleca84%
Język polski

Podział zdań złożonych współrzędnie

1). Zdanie łączne - treści zadań składowych są niezależne, ale łącza się, gdyż dotyczą tego samego czasu lub miejsca. Zdania składowe są połączone bezspójnikowo albo spójnikami: i, oraz, ani. 2). Zdanie rozłączne - mówi o dwóch wykluczających...poleca80%
Język polski

Zdanie współrzędnie złożone

Rodzaje zdań złożonych współrzędnie można najłatwiej określić po spójnikach jakie łączą zdania składowe: 1. Łączne - czynności współistnieją ze sobą, tzn. występują w jednakowym czasie i przestrzeni (np. Zuzia jest zdolna i uczy się dobrze.)....poleca83%
Język polski

Zdania złożone współrzędnie

W zdaniach złożonych współrzędnie zdania składowe NIE SĄ uzależnione od siebie, nie określają się wzajemnie lecz uzupełniają. Rodzaje zdań złożonych współrzędnie: 1). ŁĄCZNE - myśl jednego zdania łączy się z myślą drugiego zdania ze względu...poleca74%
Język polski

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

wstawiamy przecinka! Podział zdań złożonych współrzędnie : 1. Zdanie łączne spójniki: i, oraz, ani wykres: __1__....__2__ 2. Zdanie rozłączne spójniki: albo, lub, bądź, czypoleca83%
Logika matematyczna

Klasyczny rachunek zdań. Funktory prawdziwościowe. Formuły KRZ

konstruowania zdań lub nazw, lub innych wyrażeń bardziej złożonych . Argument - to nazwy, zdania, oraz inne wyrażenie związane z danym funktorem, np.: Jan - uczy - Piotrapoleca81%
Język polski

Składnia

swobodnie) 12. Podział zdań : ZDANIA - pojedyncze | złożone Rozwinięte | nierozwinięte współrzędnie podrzędnie 13. Zdanie pojedyncze - zdanie posiadające tylko jedno orzeczeniepoleca79%
Język polski

Składnia - powtórzenie do sprawdzianu

nieodmienny (tańczy swobodnie) 12. Podział zdań : - zdania pojedyncze: * zdania rozwinięte * zdania nierozwinięte - zdania złożone: * współrzędnie * podrzędnie 13. Zdanie pojedyncze - zdaniepoleca81%
Dziennikarstwo

Język mówiony a język pisany. Istota stylu językowego.

ożywiających styl i zachęcających do lektury. Występuje w nich stosunkowo wiele zdań pojedynczych i współrzędnie złożonych , a oprócz zdań oznajmujących pojawiają się zdania pytające, zwłaszcza pytania