profil

Zdania złożone współrzędnie

poleca 83% 2302 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W zdaniach złożonych współrzędnie zdania składowe NIE SĄ uzależnione od siebie, nie określają się wzajemnie lecz uzupełniają.

Rodzaje zdań złożonych współrzędnie:

1). ŁĄCZNE - myśl jednego zdania łączy się z myślą drugiego zdania ze względu na związek w czasie, treści lub przestrzeni. Spójniki występujące najczęściej między zdaniami składowymi: i, a, oraz, tudzież, ani, ni.
PRZYKŁAD: Wieczorem posłucham muzyki i obejrzę film.
WYKRES ZDANIA
------.....------

2). PRZECIWSTAWNE - myśl jednego zdania jest przeciwstawieniem lub ograniczeniem myśli drugiego zdania. Spójniki występujące najczęściej między zdaniami składowymi: ale, lecz, jednak, zaś, natomiast.
PRZYKŁAD: Wieczorem posłucham muzyki, ale nie obejrzę filmu.
WYKRES ZDANIA
------>.....<------

3). ROZŁĄCZNE - treści zdań składowych nie mogą istnieć jednocześnie, wykluczają się wzajemnie. Spójniki występujące najczęściej między zdaniami składowymi: lub, albo, bądź, czy.
PRZYKŁAD: Wieczorem posłucham muzyki albo obejrzę film.
WYKRES ZDANIA
------<.....>------

4). WYNIKOWE - myśl jednego zdania jest wynikiem treści drugiego zdania. Spójniki występujące najczęściej między zdaniami składowymi: dlatego, więc, tedy, toteż, zatem.
PRZYKŁAD: Wieczorem będę słuchał muzyki, dlatego nie obejrzę filmu.
WYKRES ZDANIA
------>.....>------

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy

dobree jest ;dd dzięki wielkie :D
h3h3 .

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta