profil

Fizyka (7)
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zastosowanie tarciapoleca86%
Fizyka

Dynamika

Dynamika - dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu ciał pod wpływem działających na nie sił. Siła wypadkowa - siła, która zastępuje działanie kilku sił składowych, jakie działają na dane ciało. Zasada równoległoboku - reguła pozwalająca...poleca82%
Fizyka

Rola i znaczenie tarcia w przyrodzie

Tarcie jest zjawiskiem powszechnym. Na co dzień spotykamy się z nim wykonując zwykłe, codzienne czynności. Jest ono siłą, która działa hamująco na ruch ciała. Jedną z najważniejszych przyczyn tarcia jest chropowatość powierzchni stykających...poleca81%
Fizyka

Rola tarcia i oporów ruchu w życiu człowieka

Tarcie jest bardzo powszechne w technice oraz przyrodzie. Jest ono przede wszystkim potrzebne do poruszania się ciał oraz istot żywych, bowiem siły tarcia powstrzymują nas od upadku i m.in. możemy też poruszać się do przodu....poleca81%
Fizyka

Tarcie - rodzaje i rola w przyrodzie.

Wszystkie ciała poruszające się napotykają na opór ruchu ze strony ośrodka w którym się poruszają. Siły, które powstają wskutek oporu środowiska, takie jak: · opór powietrza wywierany na lecący pocisk lub samolot · opór wody wobec ruchu statku,...poleca79%
Fizyka

Opory ruchu

Siła tarcia Najłatwiej klocek przesuwa się po gładkiej powierzchni stołu, a najtrudniej po powierzchni szorstkiej. Aby wprawić klocek w ruch na gładkiej powierzchni stołu, należy przyłożyć siłę o mniejszej wartości. Szorstka powierzchnia...poleca81%
Fizyka

Korzystne i niekorzystne skutki działania siły tarcia na ciała poruszające się.

ZASADA DYNAMIKI Jeżeli na ciało nie działa żadna siła albo działające siły równoważą się, to ciało to pozostaje w spoczynku albo porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Zasada dynamiki jest nazywana zasadą bezwładności. Bezwładność...poleca84%
Fizyka

Tarcie

Występowanie tarcia podczas ruchu ciał wymaga, w celu utrzymania tego ruchu, działania stałej siły pokonującej tarcie i tak np. : podczas ruchu wozu pokonuje siła mięśni konia, podczas ruchu pociągu - lokomotywa, samochodu - silnik. Znaczenie...