profil

Teksty 1
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Założenia postmodernizmupoleca87%
Kulturoznawstwo

Postmodernizm, oraz Amerykańska proza postmodernistyczna

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych literatura amerykańska w ówczesnej, modernistycznej formie weszła w fazę zastoju, zaczęto uważać że jest wtórna. W tym...