profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zakłady karnepoleca85%
Pedagogika

Instytucje resocjalizacyjne w środowisku zamkniętym: schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, zakłady karne.

12. INSTYTUCJE RESOCJALIZACYJNE W ŚRODOWISKU ZAMKNIĘTYM: SCHRONISKA DLA NIELETNICH; ZAKŁADY POPRAWCZE; ZAKŁADY KARNE. 1. SCHRONISKA DLA NIELETNICH: 1. Schroniska dla nieletnich:  schronisko jest „aresztem śledczym” dla nieletnich  są w...poleca85%
Pedagogika

Przemoc w zakładach penitencjarnych

PRZEMOC W ZAKŁADACH PENITENCJARNYCH 1. WSTĘP 3 2. DEFINICJA ZAKŁADÓW PENITENCJARNYCH 4 3. RODZAJE ZAKŁADÓW PENITENCJARNYCH 5 3.1. Podział zakładów karnych 5 A) TYPY ZAKŁADÓW KARNYCH 6 B) RODZAJE ZAKŁADÓW KARNYCH 7 C) RODZAJE ZAKŁADÓW...poleca85%
Pedagogika

Cele i zadania pracy penitencjarnej w zakładach karnych

Od momentu powstania instytucji więzienia trwały spory co do celów jakie ma spełniać uwięzienie. W miarę upływu czasu powstały cztery zadania stojące przed instytucjami penitencjarnymi. W zależności od okresu rozwoju jedne z nich były uważane za...poleca89%
Pedagogika

Penitencjarna

1. Początki myśli penitencjarnej w znaczeniu współczesnym a) System celkowy -jest pierwszym systemem penitencjarnym jaki wykształcił się w toku rozwoju więziennictwa. -nazwa pochodzi od słowa „cela” ponieważ opierał się na umieszczeniu...poleca86%
Pedagogika

Zakłady poprawcze w Polsce

poprawczych: 1) zakłady dla nieletnich zdemoralizowanych w mniejszym stopniu, prowadzące pracę wychowawczą w środowisku otwartym, 2) zakłady dla nieletnich wymagających bezpośredniego nadzoru wychowawczego, 3poleca85%
Pedagogika

Geneza i rozwój systemu resocjalizacji nieletnich

istniejących zakładów wychowawczo – poprawczych na zakłady wychowawcze i poprawcze . W latach trzydziestych liczba tych zakładów szybko się zwiększyła, i tworzono także schroniska dla nieletnich zatrzymanychpoleca84%
Resocjalizacja

Przestępczości nieletnich

1.1. Definicja przestępczości nieletnich . Ogólna diagnoza zjawiska. Prawo karne jest dziedziną regulującą kwestie związane z przestępstwem. To ono wprowadza definicję tego pojęcia w art. 7 kodeksupoleca86%
Pedagogika

Zakład poprawczy

istnie-je pięć rodzajów zakładów poprawczych: 1) zakłady dla nieletnich zdemoralizowanych w mniejszym stopniu, prowa-dzące pracę wychowawczą w środowisku otwartym, 2) zakłady dla nieletnich wymagającychpoleca85%
Pedagogika

Pedagogika resocjalizacyjna

nieletnich , zwłaszcza w zakresie opieki psychopedagogicznej -współpraca z instytucjami zajmującymi się problematyką rodzinną oraz zapobieganiem demoralizacji dzieci; Zakłady poprawcze Głównym środkiem