profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zadania poezjipoleca84%
Język polski

Rola poety i poezji w utworach literackich epoki romantyzmu.

Poeta: Nie jest rzemieślnikiem, ale artystą, który tworzy pod wpływem chwili, natchnienia i emocji. Jest to człowiek wyjątkowy i nie każdy może nim być. Jego warsztatem literackim są jego własne uczucia, nie ma ukształtowanych i wypracowanych...poleca85%
Język polski

Interpretacja wiersza Stanisława Grochowiaka pt. "Święty Szymon Słupnik".

Liryk Stanisława Grochowiaka pochodzi z roku 1956 z jego debiutanckiego tomu pt. „Ballada rycerska”. Wiersz ten odebrać można jako bunt wobec postawy ludzi, którzy swoje złe uczynki tłumaczą wolą Bożą. Bunt i buntownicy, ludzie wyróżniający się...poleca85%
Język polski

Na podstawie "Konrada Wallenroda" i innych poznanych utworów oceń, czy rola poezji i poety jest rzeczywiście tak ważna i znacząca, jak to pokazał Adam Mickiewicz.

W romantyzmie wartość poezji i poety zaczęła być bardziej doceniana, głównie przez filozofów tego okresu. Oni właśnie zajmowali się przede wszystkim znaczeniem artysty, a akt twórczy porównywali z boskim cudem. Sztukę uważali za drogę do poznania...poleca85%
Język polski

"Prolog" - polemika na temat roli poety i poezji.

Polemika rozgrywa się w całym dramacie. Pierwszą osobą w Prologu jest właśnie Mickiewicz, który wygłasza teorię poezji narodowo - wyzwoleńczej. Jest twórcą teorii mesjanistycznej. Według Słowackiego mesjanizm to przeżywanie cierpienia i bierne...poleca82%
Język polski

Nawiązania do romantyzmu w literaturze i sztuce epok późniejszych. Omów cztery sposoby nawiązań, odwołując się do wybranych tekstów literackich i dzieł sztuki.

ludem i ludowością, który zauważamy właśnie w utworach Młodej Polski W balladzie Mickiewicza ’’Romantyczność’’ lud to gorliwy wyznawca zasad romantyzmu . Wierzy we wszystko, co nieudowodnionepoleca78%
Język polski

Charakterystyka epoki - Romantyzmu.

poetyckie i dyskutować. Ubierali się w czarne fraki, głosili patriotyzm i ideał pracy Poezja i rola poety - to ogromnie ważny temat literatury romantycznej. Mit poety to obraz człowieka wyniesionegopoleca84%
Język polski

Człowiek i jego los w poezji Jana Kasprowicza oraz Leopolda Staffa. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

bowiem nastroje epoki , tak zmieniało się nastawienie człowieka. Jak zmieniały się tendencje artystyczne, tak zmieniała się poetyka Kasprowicza i Staffa, a tym samym w kolejnych utworach literackich rola człowieka i jego przeznaczenia.poleca84%
Język polski

Pytania na maturę ustną

bohaterze polskiego romantyzmu . 47. Cechy dramatu romantycznego na wybranym przykładzie. 48. Rola poezji i poety w utoworach literackich romantyzmu . 49. Poeta jako bohater literacki w utowrachpoleca81%
Język polski

Przygotowanie do matury - przegląd po epokach.

Polski i ich uzasadnienie 86. Widzenie filistra w literaturze polskiej 87. Bohaterowie Stefana Żeromskiego wobec epoki romantyzmu i pozytywizmu. 88. Elementy naturalizmu w wybranych utworach