profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wzory pól figur płaskichpoleca76%
Matematyka

Pola i obwody figur płaskich.

Pola i obwody figur płaskich: Obwód we wzorach oznaczamy: ,,ob.?? . Zaś pole będzie zapisywanie tak : P = ?. . KWADRAT- Ob. = 4*a gdzie: a ? bok kwadratu Wzór na obwód jest najprostszym wzorem do wytłumaczenia. Kwadrat ma 4 boki...poleca83%


poleca71%
Matematyka

Pola i obwody figur płaskich oraz pola i objętości figur przestrzennych

Pola i obwody figur płaskich oraz pola i objętości figur przestrzennychpoleca80%
Matematyka

Pola i obwody figur płaskich

KWADRAT P=a^2 lub 1/2d1*d2 Ob=4a PROSTOKĄT P=a*b Ob=2a 2b TRÓJKĄT P=1/2a*h Ob=a b c ROMB P=1/2d1*d2 Ob=4a RÓWNOLEGŁOBOK P=a*h Ob=2a 2bpoleca81%
Matematyka

Pola i obwody

Pola i obwody figur płaskich Pole i obwód koła Pole koła Po = ? R2 Obwód okręgu (koła) L = 2 ? R R - promień okręgu Pole trójkąta P? = ? Podstawa ? wysokość Patrzpoleca84%
Matematyka

Zakres materiału na mature z matematyki

izomerii 3)Dwusieczna kąta, symetralna odcinka 4)Proste prostopadłe, równoległe 5)Twierdzenie Pitagorasa 6)Twierdzenie Talesa 7)Twierdzenie sinusów, cosinusów 8) Pola i obwody i inne związki miarowe