profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wykładnia operatywnapoleca89%
Prawo cywilne

Wykładnia prawna

WYKŁADNIA PRAWA WYKŁADNIA , czyli interpretacja prawa jest to zespół czynności zmierzających do ustalenia właściwej treści norm prawnych, zawartych w przepisach. Wykładnie stosuje się gdy występują: popełnione błędy językowe, wadliwa budowa...poleca85%
Prawo

Wstęp do prawoznawstwa - wykładnia.

WYKŁADNIA 1. POJĘCIE WYKŁADNI DERYWACYJNE UJĘCIE a) ujęcie ogólne -traktuje przypisanie znaczenia wyrażeniom użytym w tekście prawnym jako wykładnie; -wersja ta odrzuca konstrukcje bezpośredniego rozumienia terminów języka prawnego i...poleca85%
Prawo

Wykładnia prawa

Wykładnia prawa 1.Pojęcie wykładni prawa-zespół czynności zmierzających do ustalenia prawidłowego znaczenia przepisu prawnego(rozumienie pragmatyczne) 2.Pojęcie dyrektyw interpretacyjnych-reguły dotyczące sposobu ustalenia znaczenia i zakresu...poleca85%
Prawo

Wykładnia Prawa - wszystkie jej rodzaje

Przez wykładnie prawa rozumiemy ogół czynności prowadzących do ustalenia właściwej treści tekstu prawnego . Jeśli chodzi o wykładnie prawa to sprawa jest o tyle istotna, że niektóre przepisy są niejasne lub wieloznaczne. W takim przypadku aby...poleca85%
Prawo

Wykładnia prawa.

Stosowanie prawa- postępowanie obywateli i organów państwowych zgodnie z obowiązującym prawem. Wykładnia prawa- to interpretacja prawa, porzez ustalenie właściwej treści norm prawnych zawartych wpoleca85%
Prawo administracyjne

Wykładnia przepisów prawnych.

powstałe przy formułowaniu przepisów *zmiany społeczno-gospodarcze lub polityczne; *zbyt ogólny charakter normy prawnej. Pojęciami związanymi z wykładnia prawa są norma prawna i przepispoleca85%
Prawo

Wykladnia prawa - wszystko

istnieją określone zakazy. I. Teorie Wykładni Są trzy grupy teorii wykładni: 1. Wykładnia statystyczna, 2. Wykładnia dynamiczna, 3. Wykładnia mieszana Ad.1 Za wykładnie statyczną uznajepoleca85%
Prawo

Wykładnia prawa

stosowaniu do konkretnych sytuacji przez właściwe organy jest wykładnia prawa. Wykładnia prawa jest to interpretacja znaczenia norm zawartych w przepisach prawnych. Ma ona miejsce wówczas, gdy organpoleca85%
Prawo

Elementy prawa

Mała ściaggawka z elementów prawa dla studentów z ZIM