profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wstężnicepoleca85%
Biologia

Układ krążenia bezkręgowców

#Tkankowce (Eumetazoa); W ciele większości tkankowców można wyróżnić wolne komórki unoszące się w płynach ciała lub pełzające w przestrzeniach międzykomórkowych. Przy zamkniętym układzie krążenia komórki te są elementami upostaciowanymi...poleca88%
Biologia

Układ wydalniczy bezkręgowców

Gąbki Gąbki należą do zwierząt cedzących wodę, z której wyłapują drobne cząsteczki pokarmowe. Na-leżą one do mikrofagów. Równocześnie zawarty w wodzie tlen przenika do ich ciała. O ile w przypad-ku drobnych gatunków typu askon czy sykon...poleca85%
Biologia

"Ewolucyjne różnicowanie się układów krążenia u bezkręgowców i kręgowców z uwzględnieniem ich płynów ustrojowych oraz roli tych układów w organizmie."

Kręgowce to strunowce mające szkielet osiowy, złożony z czaszki i kręgosłupa. U bezkręgowców jest brak tego elementu. Jednakże zarówno u kręgowców jak i bezkręgowców układ krążenia ma za zadaniepoleca87%
Biologia

Ewolucja układu krążenia u bezkręgowców

. PŁAZIŃCE Funkcję układu krwionośnego pełni jelito wraz z parenchymą. OBLEŃCE Funkcję układu krążenia spełnia schizocel - jama ciała wypełniona płynem PIERŚCIENICE Układ krwionośny zbudowany jest zpoleca85%
Biologia

Ewolucja układu krążenia u bezkręgowców i strunowców

JAMOCHŁONY Brak układu krążenia ; dyfuzja PŁAZIŃCE (ROBAKI PŁASKIE) Brak układu krążenia ; dyfuzja WSTĘŻNIAKI Posiadają układ krążenia : *trzy naczynia: -dwa biegną wzdłuż ciała, połączonepoleca86%
Biologia

Ewolucyjne różnicowanie się układów krążenia u bezkręgowców i kręgowców z uwzględnieniem ich płynów ustrojowych oraz roli tych układów w organizmie.

Kręgowce to strunowce mające szkielet osiowy, złożony z czaszki i kręgosłupa. U bezkręgowców jest brak tego elementu. Jednakże zarówno u kręgowców jak i bezkręgowców układ krążenia ma za zadaniepoleca85%
Biologia

Ewolucja układu krążenia u bezkręgowców i strunowców

. Bezkręgowce posiadające we krwi barwniki oddechowe mogą rozprowadzać tlen 30 razy wydajniej niż bezkręgowce nieposiadające tych nośników tlenu. Istnieją dwa główne typy układów krążenia - układ