profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Współpraca Polski z Ukrainąpoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Stosunki polsko - ukraińskie

W stosunkach międzynarodowych każde państwo może przyjmować jedną z trzech pozycji. Pierwszą z nich jest pozycja czynna, będąca funkcjonalną na rzecz wspólnoty, służąca rozwiązywaniu problemów międzynarodowych. Drugą jest postawa dysfunkcyjna,...poleca84%
Stosunki międzynarodowe

Perspektywy partnerstwa ukraińsko-polskiego (polska polityka wschodnia)

POLSKA POLITYKA WSCHODNIA Po rozpadzie rosyjskiego imperium radzieckiego na początku lat 90-tych na mapie świata pojawiło się szereg niezależnych państw i faktycznie powstała nowa rzeczywistość geopolityczna. Miejsce Europy podzielonej na dwie...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Stosunki polsko-ukraińskie po 1990 roku

współpracy wojskowej sierpień 1993 - rząd RP ogłosił, że partnerstwo z Ukraina jest jednym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej. marzec 1994 - potwierdzono, że stosunki polsko - ukraińskie mająpoleca84%
Historia

Stosunki polsko-ukraińskie

Stosunki polsko - ukraińskie 1. Pierwsza wypraw Bolesława Chrobrego na Ruś spowodowana uwięzieniem jego córki, żony Świętopełka (1013r.) 2. Druga wyprawa na Ruś po pokoju budziszyńskim (1018poleca85%
Stosunki międzynarodowe

Stosunki polsko-ukraińskie

stron, także i dziś stanowi problem trudny i kontrowersyjny. Należy przy tym zauważyć, że stosunki polsko - ukraińskie są dziś stosunkami dwóch narodów, których odrębności i tożsamości nikt już niepoleca84%
Polityka

Stosunki Polsko - Ukraińskie w latach dziwięćdziesiątych XX wieku.

stanowi problem trudny i kontrowersyjny. Należy przy tym zauważyć, że stosunki polsko - ukraińskie są dziś stosunkami dwóch narodów, których odrębności i tożsamości nikt już nie kwestionuje. Z chwiląpoleca81%
Historia

Sytuacja Polski przed wybuchem II Wojny Światowej na arenie międzynarodowej ”

ukraińskie . Ludność Polska rozpoczęła podnosić bunt. Dowództwo nad małymi armiami przejął kpt. Czesław Mączyński. Walki polsko - ukraińskie objęły całą Galicję Wschodnią – od Sanu po Zbrucz. Polacy jednak